English

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی سرکار خانم دکتر زهره هاشمی و سرکار خانم دکتر سولماز بابایی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی سال 1400

برگزیده شدن دکتر هوشنگ سرور و دکتر سولماز بابایی به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی جناب آقای دکتر هوشنگ سرور، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی سرکار خانم دکتر منیژه لاله پور، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

شماره تماس آموزش دانشکده ها

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

اساتید نمونه دانشکده علوم انسانی

سرکار خانم دکتر اسمعیل پور جناب آقای دکتر مبارکی

انتصاب دکتر هوشنگ سرور به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر هوشنگ سرور طی حکمی به سمت ریاست دانشکده علوم انسانی منصوب گردیدند.

استاد نمونه دانشکده علوم انسانی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

دکتر هاشمی بدین وسیله انتخاب شما را به عنوان استاد نمونه این دانشکده در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون برای شما مسئلت داریم