فرم ها و آئین نامه ها
 

استاد نمونه دانشکده علوم انسانی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

دکتر هاشمی بدین وسیله انتخاب شما را به عنوان استاد نمونه این دانشکده در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون برای شما مسئلت داریم

ارتقای رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

رتبه علمی جناب آقای دکتر علی ولیقلی زاده، عضو هیات علمی گروه جغرافیا، از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ها شیلان رسولی و سمانه فلاح

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم زیبا یاوری

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه آموزش زبان انگلیسی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم ها سودا شمامه، فایزه محمودی، پریسا رجبی، مرضیه نقوی نیا

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای یوسف مکاری

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سهراب شیری

زمان حذف و اضافه ی آموزشی

 از نظر آموزشی زمان حذف و اضافه واحدهای درسی در نیمسال دوم سال جاری 19و 20 بهمن ماه  می باشد.

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سعید خدادادی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سجاد قاسمی