انتصاب دکتر مرتضی فتاح پور مرندی به عنوان معاون دانشکده علوم انسانی

دکتر مرتضی فتاح پور مرندی طی حکمی به سمت معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب گردید

انتصاب دکتر علی افشاری به عنوان مدیر گروه روانشناسی دانشگاه مراغه

رئیس دانشگاه مراغه جناب آقای دکتر لطف اللهی یقین طی حکمی دکتر علی افشاری را به سمت مدیر گروهی روانشناسی دانشکده علوم انسانی منصوب کردند.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی دکتر سید علی موسوی، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

انتصاب جناب آقای دکتر ولیقلی زاده به سمت ریاست دانشکده ی علوم انسانی

تبریک بابت انتخاب بجا و شایسته ی دکتر ولیقلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان ریاست دانشکده ی علوم انسانی

انتصاب عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی به سمت سرپرست مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه مراغه

سرکار خانم دکتر سپیده بوذری، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه به عنوان سرپرست مرکز آموزشهای آزاد انتخاب گردید.

تبریک روز کارمند

روز کارمند بر کارمندان و کارکنان پر تلاش دانشکده علوم انسانی مبارک باد

حذف چاپ کاغذی پایان نامه ها

چاپ و صحافی پایان نامه/رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی حذف گردیده و (لوح های فشرده)حاوی فایل پایان نامه تحویل واحدهای مربوطه و اساتید محترم گردد.

ثبت پایان نامه و رساله ها در سامانه همانندجویی

الزام ثبت پایان نامه ها و رساله ها در سامانه ی همانندجویی دانشجویان قبل از اخذ مجوز دفاع ملزم هستند پایان نامه/رساله خود را در سامانه همانندجویی ثبت کنند، شناسه قبلا به ایمیل اساتید محترم ارسال گردیده و اساتید به عنوان استاد راهنمای اول می توانند در صورت نیاز آن را در اختیار دانشجویان خود قرار دهند

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی

جشن فارغ التحصلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی ورودی سال 94 در آمفی تئاتر دانشکده علوم کشاورزی با حضور اساتید گروه و دانشجویان برگزار گردید

انتخاب شایسته دکتر اسمعلی به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی

دکتراسمعلی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی استاد نمونه دانشکده انتخاب گردیدند