English

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی

جشن فارغ التحصلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی ورودی سال 94 در آمفی تئاتر دانشکده علوم کشاورزی با حضور اساتید گروه و دانشجویان برگزار گردید

چاپ مقاله دکتر داریوش معرفت عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی در مجله Q1

مقاله ای با عنوان رابطه ی هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان توسط دکتر معرفت عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی در مجله ی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش به چاپ رسیده است

انتخاب شایسته دکتر اسمعلی به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی

دکتراسمعلی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی استاد نمونه دانشکده انتخاب گردیدند

برگزاری مسابقات دادگاه مجازی انجمن علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه به مناسبت روز وکیل

مسابقات دادگاه مجازی انجمن علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه مراغه برگزار شد که با حضور اعضای هیات علمی گروه حقوق و وکلای برجسته شهر مراغه و با استقبال پر شور دانشجویان دانشگاه مراغه برگزار گردید

تبریک به مناسبت انتخاب شایسته ی دکتر مرتضی فتاح پور مرندی به عنوان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه

دکتر مرتضی فتاح پور مرندی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه مراغه به عنوان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه منصوب گردید

برگزاری کارگاه آموزشی توسط عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

کارگاه آموزشی تاثیر ورزش و تغذیه بر بیماران دیابتی توسط دکتر بابایی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی در سالن کنفرانس مجتمع ورزشی در تاریخ 25/11/97 برگزار گردید.

سخنرانی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی در دادگستری کل استان تهران

دکتر آرین پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی سخنرانی با موضوع درآمدی بر جرم شناسی مدرن با رویکرد حقوق جزای عصب شناختی در محل مدیریت آموزش دادگستری کل استان تهران برگزار کردند

تبریک به مناسبت انتخاب شایسته ی پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

دکتر ولیقلی زاده از گروه جغرافیا به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی انتخاب گردید

برگزاری مسابقه ی دوستانه ی والیبال بین تیم های دانشگاه مراغه و تیم بانک تجارت مراغه

تیم های والیبال دانشگاه مراغه و تیم والیبال بانک تجارت مورخ 97/9/19 در سالن ورزشی دانشگاه مراغه مسابقه ی دوستانه ای برگزار کردند

سخنرانی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی در کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت

دکتر پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی در کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت در مورد حقوق شهروندی کودکان دارای معلولیت سخنرانی فرمودند