گروه حقوق

معرفی گروه حقوق
رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشتههای داوطلبان گروه علوم انسانی است. دامنه گرایش های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است. این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا روابط
خصوصی مردم را در بر میگیرد که حقوق خصوصی نامیده می شود.
حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیتها، قواعد مربوط به ارث،وصیت و دهها مورد دیگر اشاره کرد. همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی میپردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی به روابطی اختصاص دارد که جرم بوده و در قانون برای آن مجازات معین شده است.
گرایش های رشته حقوق
حقوق خصوصی
حقوق عمومی
حقوق جزا و جرم شناسی

ویژگیهای دانش آموخته حقوق
جسارت
قدرت استدلال
فن بیان
اطلاعات عمومی
بازارکار رشته حقوق
وکالت
قضاوت
سردفتری
دفتر ازدواج و طلاق
مشاور حقوقی
استخدام در ادارات دولتی و خصوصی و بانکها به عنوان مشاور حقوقی
کارشناس رسمی دادگستری
نهادهای حقوقی دانشگاه مراغه
انجمن علمی حقوق
انجمن علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین داوطلبانه فعالیت‌های علمی در قالب کارِ
گروهی؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند.
انجمن علمی حقوق دانشگاه مراغه فعالیت خود را از سال 1392آغاز کرده و اکنون بعد از گذشت 7 سال از تاسیس یکی از فعالترین انجمنهای علمی دانشجویی در سطح استان آذربایجان شرقی است. این انجمن در حال حاضر 9عضو فعال دارد و هر سال با برگزاری انتخابات از بین دانشجویان حقوق عضو می پذیرد. برخی از فعالیت های این انجمن عبارتند از:
.1انتشار نشریه دادآفرین: این نشریه همزمان با تاسیس انجمن از سال 92چاپ میشود.
.2برگزاری کارگاههای آموزشی: انجمن در طول سال تحصیلی متناسب با نیاز دانشجویان در موضوعات مختلف کارگاههای آموزشی را با تدریس اساتید برتر برگزار میکند.
.3اجرای کلینیک حقوقی: این کلینیک بستری برای پاسخ گویی به سوالات حقوقی دانشگاهیان توسط مشاوران جوان ایجاد نمود.
.۴برگزاری دادگاه مجازی: مسابقه بزرگ دادگاه مجازی بین دانشجویان حقوق صورت گرفت و دانشجویان به اجرای موضوعات درسی به نحوی عملی و در صحنه نمایشی دادگاه اقدام نمودند.
نهادهای حقوقی دانشگاه مراغه
کلینیک حقوقی
کلینیک حقوقی دانشگاه مراغه نهادی دانشگاهی و وابسته به گروه حقوق است که در آن اساتید و دانشجویان حقوق به صورت عملی اقدام به ارائه خدمات حقوقی  در این کلینیک نوعا زیر نظر استتید حقوق،وکلا و قضاوت با تجربه، از سوی دانشجویان حقوق دارای مجوز کار برای امور اجرایی و پیگیری ارائه می شود
.