اوقات شرعی 
 
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
احمد اسمعلی کورانه
گروه آموزشی : روانشناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روانشناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/esmalikuraneh
ایمیل : EmailImage
مرضیه  اسمعیل پور
نام استاد : مرضیه اسمعیل پور
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی : مرضیه اسمعیل پور، دکترای جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی از دانشگاه تبریز
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیا
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/mesmaeelpour
ایمیل : EmailImage
علی افشاری
نام استاد : علی افشاری
گروه آموزشی : روانشناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روانشناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/afshari
ایمیل : EmailImage
رضا الهویردی زاده
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیای سیاسی
تلفن : 37278001-041
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/rallahverdizadeh
ایمیل :
سولماز بابائی
نام استاد : سولماز بابائی
گروه آموزشی : علوم ورزشی
بیوگرافی : دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه با معدل 19.43
عنوان پایان نامه ارشد:تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن ABCA1 و لیپوپروتئینA و پروفایل لیپیدی در زنان چاق(با نمره 20)
عنوان رساله دکتری: تاثیر مجزای تمرین منظم هوازی و مکمل یاری سیاه دانه و ترکیبی از هر دو بر بیان ژن sirt1 کاریدتروپین 1 و شاخص های قلبی عروقی در موشهای صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 .(با نمره 20)
سوابق شغلی و اجرایی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مراغه
نائب رئیس هیات انجمن های ورزشی استان آذربایجان غربی
عضو شورای تربی
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/sbabaei
ایمیل :
سپیده بوذری
نام استاد : سپیده بوذری
گروه آموزشی : حقوق
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/bozaris
ایمیل :
آرین پتفت
نام استاد : آرین پتفت
گروه آموزشی : حقوق
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حقوق عمومی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/petoft
ایمیل :
فاطمه پورابراهیم
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
تلفن : 04212278901
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/fpourebrahim
ایمیل :
پرويز دهقاني
نام استاد : پرويز دهقاني
گروه آموزشی : حقوق
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/Pdehghani
ایمیل :
ابراهیم سامی
نام استاد : ابراهیم سامی
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیا
تلفن : 171
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/esami
ایمیل :