دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - مرضیه اسمعیل پور

نام استاد مرضیه اسمعیل پور
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی جغرافیا
خط داخلی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/mesmaeelpour
آدرس پست الکترونیکی

درباره


 مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: مرضیه اسمعیل پور
کارشناسی: جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز (فارغ التحصیل رتبه اول).
کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه­ریزی محیطی، دانشگاه تبریز (فارغ التحصیل رتبه اول).
دانشجوی نمونه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در سال 1385 و 1386.
دکتری تخصصی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه تبریز.
آدرس پست الکترونیکی: s.esmaeilpour@gmail.com
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی بیلان آب برای استفاده کشاورزی در حوضه جنوبی رود ارس
عنوان سمینار دوره دکتری: ارزیابی روش­های آماری آزمون روند بارش (مطالعه موردی دشت سراب).
عنوان رساله دکتری: تحلیل انرژی باد و پیش بینی سرعت آن در شمال غرب ایران
طرحهای پژوهشی:

 1. همکاری در طرح بررسی تاثیر خشکسالیها در افت منابع آب زیرزمینی دشت سراب، مركز پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تبريز، 1388.
 2. تحلیل تاثیر فعالیت­های نئوتکتونیکی در حوضه­های زهکشی شمال تبریز (مطالعه موردی: ورکش چای، گماناب چای و نهندچای)، مركز پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تبريز، 1390.
 3. ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه­ای ژئومورفولوژیکی در حوضه آبریز دریان چای، مركز پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تبريز، 1392.
مقالات کنفرانس:
 1. بررسی روند وقوع خشکسالیها با استفاده از شاخص RDI و رابطه آن با تغییر اقلیم در ایستگاه تبریز، کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، تهران، 1386.
 2. ارزیابی بیلان آب برای استفاده های کشاورزی درمنطقه اهر، ارائه شفاهی در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز،1387.
 3. ارزیابی شاخص شناسایی خشکسالی و درصد بارندگی نرمال در تعيين خشکسالیهای ایستگاه خوی، همایش بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1388.
 4. بررسی شاخصهای کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در خشکسالیهای دشت تبریز، نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه، 1389.
5- Ground Water Quality Changes due to Drought (Case Study: Tabriz Plain- Iran), GEOMED2010-the Second International Geography Symposium, Turkey, 2010.
 1. بررسي تاثير تغيير بارش بر روند افت سطح ايستابي آبهاي زيرزميني: مطالعه موردي دشت سراب، کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1390.  
 2. بررسی توانمندی­های توسعه گردشگری روستایی در روستای سور بناب، کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری، 1390.
 3. بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر دبی در حوضه رودخانه آجی چای، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 1390.
 4. تحلیل تغییرات بارش در دشت سراب با استفاده از آزمون مان کندال کلاسیک و اصلاح شده، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 1390.  
 5. کاربرد مدل Windstation جهت شبیه سازی جریان باد در کوهستان بزقوش، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، 1390.
 6. تحلیل تغییرات زمانی مقادیر تبخیر از تشت با تاکید بر بارش و تعداد روزهای بارانی در ایستگاه سینوپتیک تبریز، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1390.
 7. تحلیل پتانسیل انرژی باد در ایستگاه بیجار، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه تبریز،1391.
 8. ارزیابی کارایی مدل نش در برآورد سیلاب در حوضه­های آبریز مناطق نیمه خشک، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، 1392.
 9. کاربرد سری زمانی در مدل­سازی دبی جریان (مطالعه موردی: دریان چای در حاشیه دریاچه ارومیه)، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، 1392.
 10. کاربرد تحلیل­های آماری چند متغیره در ارزیابی کیفیت شیمیایی آب­های زیرزمینی (مطالعه موردی: شرق دریاچه ارومیه)، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، 1392.
16-Impact of climate change on river discharge in the Aji Chay Basin (NW Iran), US-Iran symposium on climate change impact and mitigation, Irvine- California, 2015.
 1. بررسی و ارزیابی آسایش دمایی و معماری همساز با اقلیم بر اساس شاخص ماهانی، مطالعه موردی: شهر مراغه، اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، دانشگاه تبریز، 1394.
 2.  طراحی اقلیمی مساکن شهر خرم­آباد بر اساس شاخص ماهانی، دومین همایش ملی افق­های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی، همدان، 1394.
 3.  مدیریت رواناب­های شهری با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: نواحی 1 و 2 شهر مراغه)، اولین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، 1394.
 4. تحلیل روند و نقطه تغییر دبی سالانه ایستگاه­های کاسین و تازه­کند قشلاق در حوضه اهرچای، سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، 1395.
 5.  بررسی روند تغییرات شاخص­های حدی بارش ایستگاه سینوپتیک مراغه، دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهرکرد، 20 و 21 تیرماه 1396.
 6. تحلیل آماری تاریخ آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه سینوپتیک مراغه، اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان، شهریور 1396.
 7. ارزیابی و تحلیل مولفه­های تاب آوری اجتماعی و اقتصادی در شهر ارومیه، کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، 24 آبان 1396.
 8. مقایسه توزیع­های آماری مختلف برای داده­های سرعت باد در ایستگاه جلفا، دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1397.
 9. پهنه­بندی خطر سیلاب رودخانه آجی چای در محدوده شهر تبریز با استفاده از مدل  HEC-RASو GIS، ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش­های محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، 2 آبان 1397.
 10. بررسی توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص­های توسعه درون زا، ششمین همایش ملی آینده نگاری راهبردی حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه­ای، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 23 آبان 1397.
مقالات علمی- پژوهشی:
 1. ارزیابی مدل­های برآورد تبخیر تعرق پتانسیل و توزیع مکانی سالانه آن در حوضه جنوبی رود ارس، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی دانشگاه تبریز، شماره 40، تابستان 1391.
 2. تحلیل تغییرات زمانی و مکانی تبخیر- تعرق پتانسیل در بخش جنوبی حوضه رود ارس، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی دانشگاه اصفهان، شماره 3، پاییز 1391.
 3. تحلیل روند بارش در دشت سراب طی دوره 1386-1355، نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی، سال سوم، شماره دهم، تابستان 1391.  
 4. امکان سنجی استفاده از انرژی باد در استان­های اردبیل و زنجان، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، سال 46، شماره 3، پاییز 1393.
 5. بررسی تغییرات زمانی و مکانی بارش­های نیسان و پیش­بینی آن در استان آذربایجان شرقی، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 19، شماره 51، بهار 1394.
 6. مقایسه روش­های برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت تولید انرژی باد در استان آذربایجان شرقی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 26، شماره 3، پاییز 1394.
7-Assessing Wind Energy Potential in Kurdistan Province, Iran, International Journal of Energy and Environmental Engineering (2014), Volume 5, Issue 2.
 1. تحلیلی بر وضعیت آمادگی الکترونیکی کلانشهر تبریز جهت استقرار شهر الکترونیک، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، پذیرفته شده.
 2. بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی و علل و انگیزه­های وقوع آن در شهر شیراز، آمایش شهری- منطقه­ای زاهدان، پذیرفته شده.
 
سوابق آموزشی:
 1.  تدریس دروس اقلیم­شناسی، آب و هوای کره زمین، آب و هوای ایران، کارتوگرافی، کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره­ای در جغرافیا، کاربرد کامپیوتر در جغرافیا، میکروکلیماتولوژی، جغرافياي خاكها، منابع و مسائل آب ايران، متون تخصصی (1)، متون تخصصی (2)، سنجش از دور، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور بناب، 1386 تاکنون.
 2. آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی، ژئومورفولوژی اقلیمی، جغرافیای خاک­ها، دانشگاه پیام نور عجب شیر، سال تحصیلی 1390-1389.
 
قابلیتها:
آشنایی با زبان انگلیسی (Writing, Speaking, Reading)، دارای مدرک MCHE.
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی.(Minitab, WRPLOT, Drin C, REF-ET, Arc GIS)
برگزاری کارگاه آموزشی
 1. آموزش کاربردی GIS، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، به مدت 20 ساعت.
 2. کارگاه آموزشی نرم افزار Arc GIS  ویژه دانشجویان کارشناسی، به مدت 12 ساعت.
 3. کارگاه آموزشی نرم افزار Arc GIS  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، 10 ساعت.
برگزاری جلسات سخنرانی
 1. پدیده النینو و لانینا دو معمای آب و هوایی جهان، اسفند 1395.
 2. سخنرانی در نشست تخصصی سنجش از دور و کاربرد آن در علوم کشاورزی، اسفند 1396.

سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی