دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - هوشنگ سرور

نام استاد هوشنگ سرور
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی دانشیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی برنامه ریزی شهری
خط داخلی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1400/12/17
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/hsarvar
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


معرفی سوابق علمی، تحقیقاتی و اجرایی

 1. سوابق تحصيلي دانشگاهي
رديف مدرك تحصيلي
 
رشته تحصيلي نام دانشگاه معدل دوره
1 كارشناسي جغرافياي انساني دانشگاه زنجان 16.5
2
 
كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس تهران 17.3
3 دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس تهران 17.35
 
 
 
 1.  سوابق اشتغال در امور اجرایی و مدیریتی
نام سازمان مسئولیت در سازمان سال
استانداری تهران کارشناس گروه شهرسازی معاونت امور عمرانی 1381-1389
شهرداری تهران عضو کارگروه ارتقاء کلانشهر تهران به شهر جهانی 1386-1388
دانشگاه مراغه مدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری 1389-1392
دانشگاه مراغه رئیس دانشکده علوم انسانی 1390-1393
دانشگاه مراغه مشاور ریاست دانشگاه در امور استانداریها و شهرداریها 1389-1392
 
 
 
 
 
 
 1. عنوان موضوعات پایان نامه و رساله        
کارشناسی ارشد مدیریت و مکان یابی مراکز خدمات شهری در کلانشهر تهران با استفاده از GIS
دکتری   جهانی شدن اقتصاد و توسعه پایدار مناطق کلانشهری مطالعه موردی منطقه کلانشهری تهران
 
 
 1. طرح هاي پژوهشي
ردیف عنوان طرح پژوهشی محل و زمان انجام سمت
(مجري و همكار)
1- ساماندهي فضايي-كالبدي سكونتگاههاي غيررسمي در شهر نسيم شهر استان تهران نسيم شهر(استان تهران) 1385 مجری
2-
 
مكان يابي پاركينگهاي عمومي در شهر شهريار با استفاده از GIS شهريار(استان تهران)
1386
مجری
 
3- جانمايي پاركهاي و فضاي سبز در گلستان با استفاده از GIS گلستان(استان تهران)
1386
مجری
 
4- طرح توسعه گردشگري در شهر وحيديه وحيديه
1389
مجری
 
5 بررسي سوانح آتش سوزي در مناطق شهري و ارائه الگوي بهينه مكان گزيني كرج و تبريز1379 همكار پژوهشي
6 طرح مقابله با بيابان زايي و تعديل اثرات خشكسالي ملي در سطح ايران1380  
همكار پژوهشي
 
7 طرح هاي جامع شهري فيروزكوه، دماوند، كيلان، آبسرد1386الی 1388  
كارشناس برنامه ريزي و مكان يابي
8 تدوين طرح راهبردي براي روستاهاي استان يزد با رويكرد مشاركتي يزد1379 همكار پژوهشي
9 تعیین حوزه نفوذ شهر مراغه با تاکید بر  زیارتگاه امامزاده ابراهیم چکان مراغه 1392 مجری
10 امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر مراغه با استفاده سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) مراغه 1396 مجری
11 تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر مراغه با تاکید بر نمادها و المانهای شهری مراغه 1398 مجری
 
 
 1. ارائه مقالات در مجامع علمي و بين المللي
رديف نام كنگره موضوع محل برگزاري و سال ارائه سخنراني به صورت شفاهي يا پوستر
 
1
 
سمينار آمايش سرزمين جهاني شدن اقتصاد و الزامات آمايش سرزمین در مناطق كلانشهري با تاكيد بر منطقه شهري تهران تهران ، سازمان مديريت و برنامه ريزي 1384 ارائه سخنراني بصورت شفاهي
 
2
 
سمينار بافتهاي فرسوده شهري اهواز بررسي نظام برنامه ريزي و مديريت بافت هاي فرسوده شهري در ايران با تاكيد بر رويكر مشاركتي اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز
1383
ارائه سخنراني بصورت شفاهي
3
 
همايش فرهنگ توليد و مصرف پايدار در زندگي شهري پايداري شهري در چارچوب حكمروايي تهران، مركز هنري فرهنگي شهرداري تهران1384 ارائه سخنراني بصورت شفاهي
4 یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه آذربایجان تهران1391 ارائه سخنراني بصورت شفاهي
5 یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران ارزیابی نقش عوامل زیست محیطی در رشد و توسعه شهر هشترود تهران 1391 ارائه سخنراني بصورت شفاهي
6 اولین کنفرانس ملی کاربرد GIS در توسعه شهری کاربرد GIS در مکان یابی پارکینگهای عمومی شهر تهران 1390 ارائه سخنراني بصورت شفاهي
7 اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404 بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران و ارائه راهکارهای ارتقاء آن تهران(دانشگاه شریف)1392 ارائه سخنرانی و مقاله برگزیده
8 چهارمین کنفرانس ملی  مدیریت و برنامه ریزی شهری مشهد بررسی قوانین و سیاستهای زمین شهری پس از انقلاب اسلامی ایران و تببین تأثیرات آن در سازمانیابی کالبدی-فضایی شهرها مشهد1392 مقاله برگزیده
9 پنجمین کنگره جغرافیدانان بین المللی جهان اسلام بررسي و تحليل عوامل مؤثر در گسترش پراکنده شهر اروميه
 
تبریز1394 مقاله برگزیده
 
10 کنفرانس بین المللی EDUCATION AND SOCIAL  SCIENCES تاثیرات جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی کلانشهرهای کشورهای اسلامی با تاکید کلانشهر استانبول و تهران) استانبول ترکیه 1394 ارائه
 
11 کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار تاثیر عوامل جغرافیایی درمکان گزینی شهر مراغه بعنوان پایتخت ایلخانان مغول تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی1393 پوستر
12 کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار بررسی پتانسیلهای توسعه گردشگری شهرستان اهر تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی1393 پوستر
13 اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار بررسي الگوي استقرار كارگاههاي صنعتي در منطقه كلانشهري تهران در ارتباط با جايگاه شهركهاي صنعتي تهران اسفند 93 پوستر
14 اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت شهری  و توسعه پایدار بررسي وضعيت عناصر مبلمان شهري در شهر مراغه تهران اسفند 93 پوستر
15 دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري - اي، تبريز - 25 اسفند 1394 برنامه ريزي كاربري اراضي بافت مياني شهرها با تاكيد بر رويكرد توسعه دروني(مطالعه موردي:بافت مياني شهر خلخال) تبریز دانشگاه تبریز  اسفند 1394 پوستر
16 اولين كنگره بين المللي زمين فضا و انرژي پاك - ايران، اردبيل تاملي بر خشك شدن درياچه اروميه آثار و پيامدهاي آن دانشگاه اردبیل آبان 1394 پوستر
17 پژوهشهای نوین در عمران،شهرسازی و معماری، ترکیه استانبول بررسي عوامل موثر بر حاشيه نشيني شهر اروميه استانبول اسفند 1394 پوستر
18 اولين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري - اي، تبريز - اردیبهشت 1394 بررسي جايگاه نظام مديريت و برنامه ريزي شهري در شكل گيري سكونتگاههاي غيررسمي در ايران و ارائه راهكارهايي براي توانمندسازي آنها تبریز اردیبهشت 94 پوستر
19 اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت شهری  و توسعه پایدار بررسي وضعيت عناصر مبلمان شهري در شهر مراغه تهران اسفند 94 پوستر
20 هفتمین کنگره پیشگان پیشرفت  ایران شهر خلاق، رويكردي در توسعه شهري و پيشرفت اقتصادي تهران اردیبهشت 1394 پوستر
21 کنفرانس بین المللی سکونتگاههای فقیر نشین سنندج  بسوی بهسازی و بازآفرینی پایدار آسیب پذیری اسکان غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی و تشخیص پهنه بندی نیازمند جابجایی (مطالعه موردی محله انزاب مراغه) سنندج اردیبهشت 1394 پوستر
22 اولین کنفرانس اندیشه ها و فناوریهای  نوین در جغرافیا توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در شهر مراغه زنجان شهریور 1396 پوستر
23 اولین کنفرانس اندیشه ها و فناوریهای  نوین در جغرافیا بررسی مزیت های برنامه ریزی استراتریک و نقش آن در تحقق طرحهای توسعه شهری ایران زنجان شهریور 96 پوستر
24 کنگره مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین ارزیابی شاخصهای راهبرد توسعه شهری زنجان با تاکید بر شاخصهای مدیریت شهری دانشگاه تهران شهریور 96 پوستر
 
 
 1. مقالات چاپ شده در نشريات معتبر(علمي – پژوهشي) داخلي به زبان فارسي
رديف عنوان مقاله نام نویسندگان نام نشريه و سال انتشار
1 مديريت و مكان يابي مراكز آموزشي با استفاده از مدريت و مكان يابي مراكز آموزشي با استفاده از GIS در منطقه هفت تهران منوچهر فرج زاده، هوشنگ سرور فصلنامه‌تحقيقات جغرافيايي 1381
2 جهاني شدن اقتصاد و چالش پايداري در منطقه شهري تهران هوشنگ سرور، مهدی طاهر خانی، اکبر پرهیزکار،غلامرضا کاظمیان فصلنامه مدرس 1390
3 كاربرد GISدر     برنامه ريزي كاربري اراضي اکبر پرهیزکار، هوشنگ سرور مجله شهرداريها1382
4 مدیریت وبرنامه ریزی فضایی مناطق کلانشهری در عصر جهانی شدن اقتصاد با تاکید بر منطقه کلانشهری تهران منیژه لاله پور، هوشنگ سرور، رحیم سرور آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر1390
5 نگرشي بر نقش كانوني شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي هوشنگ سرور، منیژه لاله پور شهرداريها1384
6 بررسي ابعاد اقتصادي گردشگري شهري هوشنگ سرور شهرداريها1385
7 تجديد ساختار منطقه متروپليتن در عصر جهاني ، بررسي متروپليتن جاكارتا هوشنگ سرور جستارهاي شهرسازي1385
8 مکان گزینی مراکز بیمارستانی با استفاده از Fuzzy AHP (مطالعه موردی شهرستان مهاباد) هوشنگ سرور، جمال امینی، منیژه لاله پور فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای موسسه آموزشی عالی قشم1392
9 ساختار مدیریت شهری ایران با تاکید بر تحولات کالبدی شهرها منیژه لاله پور، هوشنگ سرور، رحیم سرور فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر 1391
10 امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی استان اردبیل حمید رضا وارثی، هوشنگ سرور، امید مبارکی نشریه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز1391
11 تحلیل تاثیر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با آسیای میانه بر ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی ایران در خلیج فارس هوشنگ سرور، محمدرضا نعمتی، هوشنگ کوخه یان فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای موسسه آموزشی عالی قشم1391
12 بررسی نقش نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری در سازماندهی نظام جمععیت و فعالیت در منطقه کلانشهری تهران منیژه لاله پور، هوشنگ سرور فصلنامه جغرافیا و آمایش شهر و منطقه ای 1393
13 نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر ملکان هوشنگ سرور،منیژه لاله پور، منصور خیری زاده پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرودشت  1393
14 بررسی تاثیر نمادها و نشانه های شهری در توسعه گردشگری مطالعه موردی کلانشهر تبریز ) هوشنگ سرور، امیر کاشانی، مهدی اسلامی، وحید صلاحی مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازنداران 1393
15 تحلیل و رتبه بندی پایداری کلانشهر تهران در بین شهرهای جهانی هوشنگ سرور جغرافیا و توسعه  دانشگاه زاهدان بهار 1396
16 جهانی شدن اقتصاد و الگوی مکان گزینی کاربریهای خدمات برتر در کلانشهرها (مطالعه موردی کلانشهر تهران) هوشنگ سرور، مهدی پور طاهری فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا(مدرس)زمستان 1395
17
  ارزيابي احساس امنيت در مناطق شهري كرمان با استفاده از مدل كوپراس
هوشنگ سرور، زهرا افضلی، امیر کاشانی، وحید صلاحی فصلنامه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی زمستان 94
 
 
18
  ارزيابي آسيب پذيري كالبدي شهر اهر در برابر بحران زلزله
هوشنگ سرور، امیر کاشانی فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر پاییز 1395
19 ارزيابي آسيب پذيري فضاهاي شهري در برابر بحران زلزله با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي شهر اهر هوشنگ سرور، امیر کاشانی، منصور خیری زاده شهر پایدار تابستان 1395
20 بررسی توسعه بهینه فیزیکی شهر بانه براساس شاخصهای توسعه میان افزا، هوشنگ سرور، مهدی توحیدی، رحیم سرور جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد نجف آباد
21 تحلیل وضعیت اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان های استان اردبیل هوشنگ سرور، رحیم سرور، سولماز سرباز گلی برنامه ریزی منطقه ای زمستان 1396
22 بررسي شاخص هاي شهروند الكترونيك دركلانشهرتبريز با مدل CSPP مطالعه موردي (مناطق1 و 8) منیژه لاله پور، هوشنگ سرور، مهدی اسلامی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد مرند زمستان 96
23 ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز هوشنگ سرور، منیژه لاله پور، سولماز سرباز گلی
 
فصلنامه جغرافیا
زمستان 95
24 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء و بهبود ترافیک شهری در شهر اردبیل هوشنگ سرور، امیر کاشانیف وحید صلاحی مطالعات مدیریت ترافیک زمستان 95
25 بررسی تاثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز هوشنگ سرور، امید مبارکی جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد نجف آباد
26 سنجش بازار سرپوشیده اردبیل به لحاظ برخورداری از مؤلفه های پویایی فضای شهری هوشنگ سرور، وحید صلاحی، امیر کاشانی، زهرا افضلی
 
نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری پاییز 96
27 ارزیابی توسعه فیزیکی درونزا و برونزای شهر مراغه و ارائه الگوی بهینه هوشنگ سرور، منصور خیری زاده برنامه ریزی و آمایش فضا پاییز 96 دانشگاه تربیت مدرس
28 سير تكويني نظريه هاي ژئومورفولوژي منیژه قهرودی،هوشنگ سرور، امینی جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی تابستان 1396
29
  تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری
هوشنگ سرور، حسن آهار،امیر علی ذوالفقاری،حدیثه قیصری پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری تابستان 96
30 ارزیابی معیارهای پویایی در بازار تاریخی شهر تبریز هوشنگ سرور، امید مبارکی، سجاد فلاح جغرافیا و مطالعات محیطی زمستان 96
31 شناسايي بافت هاي فرسوده برااساس شاخصهاي كالبدي (مطالعه موردي منطقه یک شهرداری تبریز) هوشنگ سرور نشریه شهر پایدار بهار 98
32 بررسي وضعيت تخلفات ساختماني و علل و انگيزه هاي وقوع آن در شهر شيراز منیژه لاله پور، هوشنگ سرور، سمیرا مرادی، مرضیه اسمعیل پور جغرافیا آمایش شهری و منطقه ای بهار 1398
 
 
 1. فهرست مقالات لاتین
 
عنوان مقاله نام نویسندگان نام نشریه و سال انتشار
Assessment of Risk Caused By Earthquake in Region 1 of Tehran Using the Combination of RADIUS, TOPSIS and AHP Models Houshang Sarvar,Jamal aminy,manijeh lalepour Journal of Civil Engineering and Urbanism 2011
 
Evaluation of the Capabilities of Development of Ahar city of Iran, with an Emphasis on the Role of Road Transportation Network
Houshan sarvar,Amir kashany Asl. Journal of Civil Engineering and Urbanism2015
A Study on the Establishment System of Industrial Enterprises in the Tehran metropolitan area in Relation to the Position of Industrial Towns Manijeh lalepour. Mohammed solimany, Houshan sarvar Journal of Applied Environmental and Biological Science
 
 
 1. تالیف کتاب
 
ردیف عنوان انتشارت
1 درآمدی بر پویایی فضاهای شهری با تاکید بر نقش مراکز تجاری انتشارات دانشگاه مراغه
2 جغرافیای مراغه انتشارات عمیدی تبریز
3 مخاطرات طبیعی و شهر انتشارات دانشگاه مراغه
4 پیشرفتها در سکونتگاههای انسانی قرن بیست ویکم( حکمروایی الکترونیک برای شهرهای هوشمند) ترجمه ، انتشارات الکترونیک
5 درآمدی بر پایداری مناطق کلانشهری در عصر جهانی شدن با تاکید بر تهران در دست انتشار
 
 
 
8-همکاری با مجلات علمی وپژوهشی
 
ردیف نام مجله اعتبار مجله سمت در مجله
1 فصلنامه آمایش و برنامه ریزی فضا (دانشگاه تربیت مدرس) علمی و پژوهشی داور
2 فصلنامه جغرافیا و آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر علمی و پژوهشی داور
3 فصلنامه پژوهش های شهری و منطقه ای   دانشگاه اصفهان علمی و پژوهشی داور
4 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی  شهری دانشگاه آزاد مرودشت علمی و پژوهشی داور
5 جغرافیا و توسعه دانشگاه زاهدان علمی و پژوهشی داور
6 جغرافیا آمایش شهری و منطقه ای دانشگاه زاهدان علمی و پژوهشی داور
6 جغرافیا و برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان علمی و پژوهشی داور
 
 
 
           
9- افتخارت علمی
 1. رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری کشور در سال 1379
 2. رتبه اول آزمون دکتری د رشته برنامه ریزی شهری انشگاه تربیت مدرس در سال 1381
 3. پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه در سال 1392
 4. پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه در سال 1396
 
نشانی پست الکترونیک و تلفن                                                             09125047338وh.sarvar1351@gmail.com                                
 

سوابق تحصیلی


 

تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1387 تهران ایران تربیت مدرس استادیار برنامه ریزی شهری جغرافیا

سوابق تدریس


 

سابقه ارائه خدمات آموزشي
سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
1383-1387 درس کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای کارشناسی دانشگاه آزاد واحد شهرری

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


 

عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
سال پایان سال شروع نوع همكاري و سمت محل فعاليت مجمع نام انجمنیا مجمع
  1389 همکاری علمی وپژوهشی تهران انجمن جغرافیایی ایران

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


 

سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)
تاريخ ارائه خدمات نوع خدمت حرفه‌اي مركز يا سازمان دريافت‌كننده خدمات
1381-1388 کارشناس شهرسازی معاونت عمرانی استانداری تهران
1387 عضویت در کارگروه تخصصی ارزیابی جایگاه تهران در شبکه شهرهای جهانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران
1379-1380 همکار طرح تحقیقاتی بررسی سوانح آتش سوزی در مناطق شهری کرج وتبریز پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
1379-1380 همکار طرح تحقیقاتی مقابله با بیابانزایی و تعدیل اثرات خشکسالی در ایران موسسه توسعه روستایی
1384-1388 مشاور در امور شهرسازی و طرحهای توسعه شهری شهرداریهای استان تهران و البرز
1384-1386 همکار طرحهای جامع، شهرهای آبسرد، دماوند و کیلان استان تهران مهندسین مشاور کریاس بنا
1384-1385 تهیه طرح تحقیقاتی ساماندهی فضایی -کالبدی سکونتگاههای غیررسمی نسیم شهر استان تهران شهرداری نسیم شهر
1384-1386 تهیه طرح مکان یابی پارکینگهای عمومی شهر شهریار با استفاده سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) شهرداری شهریار
1387-1388 مدیر طرح توسعه گردشگری در شهر وحیدیه استان تهران شهرداری وحیدیه

عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی