دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - فاطمه پورابراهیم

نام استاد فاطمه پورابراهیم
گروه آموزشی زبان انگلیسی
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی آموزش زبان انگلیسی
خط داخلی 156
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/fpourebrahim
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


فاطمه پورابراهیم  ( دکتری آموزش زبان انگلیسی)، هیأت علمی رسمی  دانشگاه مراغه

سوابق تحصیلی


تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1384 تبریز ایران تبریز لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
1387 تبریز ایران کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان
1395 اصفهان ایران  شیخ بهایی-اصفهان دکترا آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان

سوابق تدریس


سابقه ارائه خدمات آموزشي
سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
1387-1389 general english  کارشناسی تربیت معلم آذربایجان
1386-1391 general english- academic writing- reading 1&2- technical english- literature کارشناسی پیام نور بناب و مراغه
1388-1391 - grammar- reading-discouse analysis- SLA- Academic writing- material developement- methodology- کارشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه

زمینه های پژوهشی


material developement- SLA- discouse analysis- bilingualism

خلاصه مقالات


  1. Sociocultural Identity in EFL Textbooks of Iranian High schools: An Attempt to Fill in the Gap. Iranian EFL journal. Volume 8-4 June 2012.
  2. Sacrificed Elements of TEFL in Secondary Education of Iran. Iranian EFL Journal. 2013
  3. A Critical Discourse Analysis of the Representation of Islam in Western Media. Azad University of najaf abad. Isfahan  volume1. Issue2. Pp.45-62. 2013 ISC
  4. An ESP Approach to Course and Material Design for the Students of Agriculture. Taiwan International ESP Journal, Vol. 5:2, 21-46, 2013
  5. Discourse Analysis of Lady Fatima's Fadak Sermon. International Journal of Social Sciences and Humanities Research. ISSN 2348-2990.Volume 1, Issue 3, 2014. ISC
  6. Constructive or Obstructive Features of Teacher Talk in Iranian EFL Classes. TPLS: Vol. 5, No. 4, pp. 729-736, April 2015. Scopus. (TPLS,ISSN 1799-2591 (Q3
  7. Unknown Vocabulary Items and Reading Comprehension Tests: Comparing With-assistance and Without-assistance Performance of Iranian Students. TPLS:Vol. 5, No. 4, pp. 837-843, April 2015 .Scopus. (Q3
  8. Indirect Written Corrective Feedback, Revision, and learning. Indonesian Journal of Applied Linguistics. Indonesian Journal of Applied Linguistics, Vol. 6 No. 2, January 2017, pp. 191-199. Scopus. Q2ISC
  9. Bilingual and Monolingual EFL learners’ Use of Writing Metacognitive Strategies and Writing Performance. Applied Research on English Language.Vol.1., 2017. ISC علمی پزوهشی-
 
 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


تشويق‌ها، جوايز و تقديرها
تاريخ دريافت مقام اعطا كننده محل دريافت علت دريافت عنوان
1385 ستادکل کشور سازمان ناجا   رتبه 1قرانی استان وکشور
1394 دانشگاه مراغه     استادنمونه دانشکده علوم انسانی
1396 معاونت فرهنگی     استادمشاوره برگزیده انجمن های دانشجویی

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
سال پایان سال شروع نوع همكاري و سمت محل فعاليت مجمع نام انجمن یا مجمع
1393 1389 عضو   انجمن معلمان شمالغرب
  1391 عضو   انجمن تلسی زبان
  1397 هیات موسس   انجمن دانش آموختگان
         

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


 - سرپرست مرکزآموزشهای ازاددانشگاه مراغه ازسال 1394الی1396
- مدیرروابط عمومی دانشگاه ازسال 1396
- رابط اموربانوان فعال درفرمانداری
- عضوصیانت ازحقوق شهروندی
- عضویت درشورای هم اندیشی دانشگاه
- عضوهیات امنای مکتب الشهدا ومسجد دانشگاه
- عضویت درکارگروه نظارت ارزیابی وتضمین کیفیت اموردانشجویی واجتماعی
- عضویت درکارگروه تخصصی بهداشت ومحیط زیست
- عضویت درکارگروه راهبردهای افزایش جذب دانشجووتوانمندسازی دانشگاه
- استادراهنما ومشاورانجمن زبان دانشگاه
- داورجشنواره حرکت وزارت علوم
- عضوشورای  (IT )   دانشگاه
فرهنگی ومذهبی:
- کسب رتبه دوجشنواره حرکت درسال 1397 درکل کشور
- انجمن برگزیده طرح خلاق درسال 1396و1397
- استادمشاوربرگزیده دانشگاه مراغه دردهمین جشنواره حرکت سال 1396
- سابقه عضوریت در بسیج: عضوفعال بسج دانش آموزی درمدرسه راهنمایی شاهد تادبیرستان
- عضو بسیج دانشجویی وعضوفعال پایگاه شهیدرجایی وبسیج اساتید
- سابقه همکاری بانهاد دانشگاه دراجرای فعالیتهای مذهبی
- کسب مقامهای منطقه ای واستانی وکشوری درمسابقات قرانی

علایق


کارگاه ها


Overcoming professional stagnation in assessment behavior: versatility and flexibility in reading comprehension assessment. (LDP2015). Chamran.University of Ahvaz
2. Challenges of comparative literature, Applications of linguistics, writing systems, Corpus linguistics. University of Shahid Beheshti. 

آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


 
  1395 عضو   کمیته جذب دانشجو
  1396 عضو   کارگروه علمی زبان انگلیسی
  1394 عضو   هم اندیشی اساتید
         

پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی


داورمجله زبان دانشگاه اصفهان