دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - علی ولیقلی زاده

نام استاد علی ولیقلی زاده
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی دانشیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی جغرافیای سیاسی
خط داخلی 115
توضیحات
 

دفتر محل کار : ساختمان الحاقی علوم پایه

تاریخ بروزرسانی 1396/04/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/avaligholizadeh
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


رزومه علمی دکتر علی ولیقلی­زاده                                                                                                                                                                                                               
مشخصات کلی                                                                                                                                                                                                                                         
 علی ولیقلی­زاده : نام و نام خانوادگی
valigolizadeh@maragheh.ac.ir
a_gholizadeh@hotmail.com
: ایمیل
دانشیار : مرتبه علمی
 جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری : گروه
041-37278900  داخلی 115 : تلفن محل کار
  : فکس
  : آدرس وب­سایت
 
سوابق علمی و پژوهشی                                                                                                                                                                                                                           
سوابق تحصیلی                                                                                                                                                                                                                                        
 1. کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی (1383)
 2. کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس/ رتبه اول کشوری (1387)
 3. دکترا، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس/ برگزیده علمی گروه (1391)
 
سوابق تدریس                                                                                                                                                                                                                                          
 • جغرافیای سیاسی، جغرافیای سیاسی ایران، سیاست و فضا، مخاطرات انسانی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اقتصادی، مبانی آمایش سرزمین، جغرافیای تاریخی ایران، جغرافیای جمعیت، جغرافیای جمعیت ایران، مخاطرات محیطی، جغرافیای ارتباطات، جغرافیای گردشگری،
 
سوابق پژوهشی                                                                                                                                                                                                                                       
کتاب­ های تألیفی                                                                                                                                                                                                                                    
 1. احمدی­پور، زهرا و ولیقلی­زاده، علی. (1390). مباني جغرافيايي- سياسي مکان­گزيني پايتخت­ها در ايران. مشهد: انتشارات پاپلي.
 2. ذکی، یاشار و ولیقلی­زاده، علی. (1392 و 1394). مقیاس­های فضایی در جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. ولیقلی­زاده، علی. (1394). الگوی شناخت بحران­های ژئوپلیتیکی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی.
 
کتاب­های ترجمه                                                                                                                                                                                                                                         
 1. هالدن، پیتر. (1394). ژئوپلیتیک تغییرات اقلیمی (چالش­هایی برای سیستم بین­المللی). ترجمه علی ولیقلی­زاده و مهدی کریمی. مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه.
 2. روسی، یوگو و وانولو، آلبرتو. (1395). جغرافیاهای سیاسی شهری. ترجمه علی ولیقلی­زاده و مهدی کریمی. مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه.
 3. آئویاما، یوکو. تی. مورفی، جیمز. هانسون، سوزان. (1396). مفاهيم کلیدی در جغرافیای اقتصادی. ترجمه علی ولیقلی‏زاده. تبریز: انتشارات عمیدی.
 4. پارکر، سیمون. (در مرحله چاپ). شهرها، سیاست و قدرت. ترجمه و تألیف علی ولیقلی­زاده. مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه.
 5. کورتیس، سیمون. (در مرحله چاپ). شهرهای جهانی و نظام جهانی شهرها. ترجمه علی ولیقلی­زاده. مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه.
 6. مؤسسه مطالعات راهبردی اسپانیا. (در مرحله چاپ). ژئواکونومی و جنگ­های اقتصادی - اطلاعاتی. ترجمه علی ولیقلی­زاده. مراغه: انتشارات دانشگاه مراغه.
 
طرح­های پژوهشی                                                                                                                                                                                                                                    
 1. ولیقلی­زاده، علی. (1387). بررسي و مطالعه جايگاه و مزيت اقتصادي ايران براي کشورهاي CIS و نيازهاي عمده آن. سازمان منطقه آزاد تجاري- اقتصادي ارس.
 2. ولیقلی­زاده، علی. (1390). استقرار سپر موشکي ناتو در خاک ترکيه و پيامدهاي ژئوپليتيکي آن. تهران: مرکز مطالعات راهبردي.
 3. ولیقلی­زاده، علی. (1390). بنيان­هاي ژئوپليتيکي مناسبات رو به توسعه ترکيه با عراق. تهران: مرکز مطالعات راهبردي.
 4. ولیقلی­زاده، علی. (1390). آسيب­شناسي مناسبات اخير ايران و جمهوري آذربايجان. تهران: مؤسسه مطالعات ابرار معاصر تهران.
 
مقالات مجلات خارجی (ISI و SCOPUS)                                                                                                                                                                                              
 1. Valigholizadeh, Ali. Zaki, Yashar. Zoghi, Kazem. (2013). An analytical study of geopolitical consequences of normalization of Turkish–Armenian relations. Journal of Eurasian Studies. (, 4(2): 197–206.
 2. Valigholizadeh, Ali. Karimi, Mehdi. (2016). Geographical explanation of the factors disputed in the Karabakh geopolitical crisisJournal of Eurasian Studies. 7(2): 172-180.
مقالات مجلات علمی پژوهشی                                                                                                                                                                                                              
 1. حافظ­نيا، محمدرضا. ولیقلی­زاده، علی. (1386). دولت صفوي و هويت ايراني. مطالعات ملي. 32(8): 3-28.
 2. ولیقلی‌زاده، علی. ذکی، یاشار. (1387). بررسی و تحلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران برای کشورهای CIS. فصلنامه بین­المللی ژئوپلیتیک. 4(13): 21-56.
 3. حافظ­نيا، محمدرضا. ولیقلی­زاده، علی. احمدي­پور، زهرا. (1388). بررسي و تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ايران. برنامه­ریزی و آمایش فضا. 13(1): 129-163.
 4. احمدی پور، زهرا. ولیقلی­زاده، علی. (1388). بررسي و تحليل عوامل اصلي جابجايي پايتخت­ها (با تأکيد بر انتخاب آنکارا به­عنوان پايتخت ترکيه). فصلنامه جغرافيا. 7(22): 123-144.
 5. احمدی پور، زهرا. حافظ­نیا، محمدرضا. ولیقلی­زاده، علی. (1388). تبیین عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی). مطالعات ملی. 10(39): 3-24.
 6. احمدی پور، زهرا. ولیقلی­زاده، علی. (1386). تبيين عوامل مؤثر در مکان­گزيني پايتخت­ها در ايران. فصلنامه بین­المللی ژئوپلیتیک. 3(9): 5-34.
 7. کامران، حسن. مینایی، مهدی. ولیقلی­زاده، علی. (1388). بررسي و تحليل روابط تجاري- اقتصادي ايران با کشورهاي CIS از ديد ژئواکونوميکي. فصلنامه جغرافيا. 7(23): 7-28.
 8. ولیقلی­زاده، علی. اللهوردی‌زاده، رضا. (1389). نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی برمنطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس. فصلنامه بین­المللی ژئوپلیتیک. 6(18): 153-181.
 9. کامران، حسن. احمدی­پور، زهرا. ولیقلی­زاده، علی. (1388). بررسي و تحليل نقش خزر در معادلات ژئوپليتيکي منطقه‏اي و جهاني. فصلنامه جغرافيا. 8(27): 7-27.
 10. احمدی­پور، زهرا. ولیقلی­زاده، علی. (1390). بررسي و تحليل نقش تهران به­عنوان مرکز قدرت در ايران. جغرافیا و برنامه­ریزی. 16(35): 1-24.
 11. ولیقلی‌زاده، علی. ذوقی بارانی، کاظم. (1391). بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیک عادی‌سازی روابط ترکیه – ارمنستان. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک. 8(27): 91-117.
 12. ولیقلی زاده، علی. ذکی، یاشار. (1391). اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه ژئواکونومیکی منطقه آزاد قشم. پژوهش های جغرافیای انسانی. 44(4): 203-222.
 13. ولیقلی زاده، علی. احمدی پور، زهرا. حافظ نیا، محمدرضا. (1392). بررسی و تحلیل راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ). مجله سیاست دفاعی. 21(82): 111-150.
 14. ولیقلی زاده، علی. (1391). بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین ‌المللی در بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. 18(79): 105-137.
 15. ولیقلی زاده، علی. ذکی، یاشار. (1392). بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیکی مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس.  مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. 19(83): 136-167.
 16. ذکی، یاشار. ولیقلی زاده، علی. (1393). بررسی و تحلیل موانع ژئوپلیتیکی مناسبات اقتصادی ایران جمهوری آذربایجان. پژوهش های جغرافیای انسانی. 46(3): 541-560.
 17. ولیقلی زاده، علی. (1394). بررسی و تحلیل فضایی- ژئواکونومی مناسبات تجاری ایران با حوزۀ سی‌آی‌اس. مطالعات اوراسیای مرکزی. 8(2): 343-364.
 18. الهویردی زاده، رضا. ولیقلی زاده، علی. صانعی، دکترمهدی. (1394). آسیب شناسی رابطۀ بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دولت محلی). فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای. 5(14): 25-46.
 19. ولیقلی زاده، علی. (1394). تبیین اهمیت ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی در راستای ارتقای اقتصادی منطقه آزاد ارس. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک. 11(37): 135-156.
 20. ذکی، یاشار. ولیقلی ‌زاده، علی. زارعی، بهادر. (1394). تحلیل فضای وابستگی و فضاهای پیوستگی منطقۀ آزاد تجاری ـ صنعتی ارس. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای. 5(17): 51-70.
 21. ولیقلی زاده، علی. (1395). تبیین عوامل مؤثر در شکل گیری الگوهای مختلف رفتاری در بحران قره باغ. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک. 12(43): 85-120.
 22. ولیقلی زاده، علی. خیری، توران. (1395). تبیین نقش تمرکزگرایی در ایجاد چالش های مدیریت شهری در ایران. پژوهش های جغرافیای سیاسی. 1(1): 27-53.
 23. ولیقلی زاده، علی. حسین نژاد، اسماعیل. (1395). ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (مطالعه موردی: بازارچه ی مرزی سیران بند بانه). پژوهش نامه مطالعات مرزی. 4(4): 1-21.
 24. ولیقلی زاده، علی. (1395). تحلیل فضایی تأثیرات تمرکزگرایی در شکل گیری نابرابری های فضایی- سرزمینی در ایران. پژوهش های جغرافیای سیاسی. 1(4): 139-168.
 25. لشگری، احسان. ولیقلی زاده، علی. (1396). جستاری در شناخت ابعاد بوم‌ شناختی آموزه‌های مذهبی ظهوریافته در فلات ایران. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 10(1): 81-102.
 26. ولیقلی زاده، علی. (1398). تبیین نقش آفرینی جغرافیایی- سیاسی مهاجرت در ایران. فصلنامه جغرافیا و توسعه. 17(56): 159-180.
 27. ولیقلی زاده، علی. (1398). تبیین نقش آفرینی سیاسی - ژئوپلیتیکی آب در موجودیت اسرائیل. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک. 15(53): 85-117.
 28. ولیقلی زاده، علی. (1398). تبیین اثرات اقتصادی تغییرات اقلیمی در حیات جوامع انسانی. فضای جغرافیایی. ۱۹(۶۷): 161-198.
 29. ولیقلی زاده، علی. خوانین زاده، فرزانه. رضایی، محمدرضا. (1398). اثرات گردشگری روستایی بر توسعه کارآفرینی مورد: روستای سریزد در شهرستان مهریز. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 8(2S): 83-104.
 30. ولیقلی زاده، علی. (1399). تبیین نقش آفرینی جغرافیای فرهنگی در خلق هویت ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: آذربایجان ایران. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک. 16(57): 75-109.
 31. Mobaraki, Omid. Valigolizadeh, Ali. Norozi, Amir. (2019). City Vulnerability Assessment with Passive Defense Approach; A Case Study: Rasht City, Journal of Rescue and Relief. 2019; 11(1):11-21
مقالات مجلات علمی ترویجی                                                                                                                                                                                                               
 1. 4) بررسي تأثيرات عادي­سازي روابط ترکيه- ارمنستان بر روابط آذربايجان با ترکيه. چاپ شده در ش 71 فطلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز.
 2. اهميت اقتصادي جمهوري آذربايجان در چشم­انداز توسعه منطقه آزاد ارس، فطلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، چاپ شده در شماه 73.
 3. بررسي و تحليل نقش آب به­عنوان يک ابزار سياسي در منازعه فلسطين- اسرائيل، فصلنامه علمي- ترويجي سياست خارجي. چاپ شده در شماره تابستان 1390، ش 2.
 4. نگاه اجمالي به همگرايي­هاي جديد در اوراسياي مرکزي و چالش­هاي احتمالي ايران، فطلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، چاپ در شماه 76.
مقالات سایر مجلات علمی                                                                                                                                                                                                                        
 1. Valigholizadeh, Ali. Ahmadipour, Zahra. (2015). an Analysis of Actual Factors behind Transfer of Capital Cities: An Emphasis on Selection of Ankara as Turkish Capital CityIgdir University Journal of Social Sciences. Issue 8, PP 43-70.
 
مقالات همایش ­های بین ­المللی خارجی                                                                                                                                                                                                  
 
مقالات همایش­ های بین ­المللی داخلی                                                                                                                                                                                                   
 
مقالات همایش­ های داخلی                                                                                                                                                                                                                     
 1. بررسي و تحليل استراتژي پيامبر اکرم (ص) در تحقق حکومت اسلامي. با همکاري رضا حسين­پور پويان (دانشجوي دوره دکتري جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس). انتخاب به­عنوان مقاله برتر در همايش پيامبر نگين آفرينش در دي ماه 1385 در شهرساري. 
 2. تحليل GIS جغرافياي شهيدان جنگ و دفاع مقدس. با همکاري رضا حسين­پور پويان (دانشجوي دوره دکتري جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس). انتخاب به عنوان مقاله برتر در همايش فرهنگ ايثار و شهادت در آذر ماه 1385 در شهر شيراز.
 3. بررسي و تحليل زيرساخت­هاي امنيتي در مناطق مرزي ايران. با همکاري محسن جانپرور. «چاپ شده در مجموعه مقالات همايش امنيت و مرز». اروميه 1387.
 4. پتانسیل­های راهبردی پل خليج فارس در تأمین امنيت و آمایش مرزی (بررسی موردی: جزیره­ی قشم)، همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری، 1393
 5. آسیب­شناسی ارتباط بین نظام سیاسی و چالش­های مدیریت شهری در ایران، همایش جغرافیای سیاسی شهر، 1393
 6. تحلیلی بر طرح انتقال پایتخت با تأکید بر بعد اجتماعی آن، همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت، 1393
راهنمایی پایان­نامه                                                                                                                                                                                                                                     
 1. ..................................... رامین مرادی. دانشگاه مراغه. (1395).
 
مشاوره پایان­نامه                                                                                                                                                                                                                                       
 1. ..................................... فرید عباسی. دانشگاه مشهد. (1398)
 2. ..................................... عذرا نصیری. دانشگاه مراغه. (1397)
 3. ..................................... رضا تیموری. دانشگاه مراغه. (1396)
 4. ..................................... امیر نوروزی. دانشگاه مراغه. (1394)
 5. ..................................... کلثوم صانعی. دانشگاه مراغه. (1394)
 6. ..................................... ویدا عبدالهی. دانشگاه مراغه. (1394)
 7. ..................................... نازنین صانعی. دانشگاه مراغه. (1393)
 8. ..................................... سحر نصیریان بدیعی. دانشگاه مراغه. (1393)
 
سایر مقالات                                                                                                                                                                                                                                             
 1. منطقه آزاد ارس از نگاه واقعيت­هاي ژئوپليتيکي- ژئواکونوميکي منطقه، (دبيرخانه مناطق آزاد)
 2. مناطق آزاد ترکيه غنيمت بزرگ ژئواکونوميک براي منطقه آزاد ارس، (دبيرخانه مناطق آزاد)
 3. تحليلي بر اهميت استراتژيک پل خليج فارس، (دبيرخانه مناطق آزاد)
 4. ميانجي­گري روسيه در مناقشه قره­باغ: ژئوپليتيک صلح يا تقلا براي حفظ نفوذ؟، (ابرار معاصر تهران)
 5. کدهاي ژئوپليتيکي و مناسبات اقتصادي ايران با قفقاز جنوبي، (ابرار معاصر تهران)
 6. رياست قزاقستان بر سازمان کنفرانس اسلامي و اهميت آن، (ابرار معاصر تهران)
 7. دورنماي جديد همکاري­ها در جهان اسلام: کانون قدرت نوظهور، (ابرار معاصر تهران)
 8. خط لوله تاپي: مزيت­هاي ژئواکونوميک منطقه­اي يا تلاش­هاي سياسي براي انزواي ايران؟، (ابرار معاصر تهران)
 9. چالش­هاي مهم دولت فلسطين در راه استقلال، (ابرار معاصر تهران)
 10. تونس در آستانه اولين انتخابات بعد از تحولات: دورنما و پيش­بيني­ها، (ابرار معاصر تهران)
 11. چالش­هاي ژئوپليتيکي- امنيتي استقرا سپر موشکي ناتو در ترکيه براي ايران، (ابرار معاصر تهران)
 12. دور جديد مناسبات آنکارا- باکو در غفلت ژئوپليتيکي ايران ، (ابرار معاصر تهران)
 13. تأثير ميانجي­گري روسيه در بحران قره­باغ بر منافع ملي ايران، (دوماه­نامه ايراس). 1390.
 14. بازگشت مجدد پوتين: فرصت­ها و چالش­هاي ايران، (ابرار معاصر تهران)
 15. نخستين اجلاس شوراي همکاري کشورهاي ترک زبان (فرصت­هاي منطقه­اي و چالش­هاي ايران)، (ابرار معاصر تهران)اجلاس استانبول: نشستي متفاوت به سوي تعاملات منطقه اي، (ابرار معاصر تهران)
 16. يونسکو: گام نخست فلسطين براي عبور از انزواي ژئوپليتيکي، (ابرار معاصر تهران)
 17. اجلاس استانبول درباره افغانستان و موقعيت جغرافيايي- سياسي ترکيه، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه) 
 18. تهديد ايران تاکتيک: هدف اصلي کيش و مات سوريه، (ابرار معاصر تهران)
 19. چالش هاي جغرافيايي- سياسي حمله احتمالي به ايران، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه)
 20. خبر توقف در روابط تجاري ايران با امارات: ريسک در مناسبات راهبردي، (ابرار معاصر تهران)
 21. نزاع ژئوپليتيک در عمق تاريخ: بحران در مناسبات آنکارا - پاريس، (ابرار معاصر تهران)
 22. دياسپوراي ارمني و تنش در مناسبات پاريس- آنکارا، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه)
 23. تحليل نقش‌آفريني ترک‌ها در بازار تجاري ـ اقتصادي عراق در قياس با ايران، (ابرار معاصر تهران)
 24. برزخ ژئوپلتيکي هرمز در بستر تنش‌هاي سياسي تهران - واشنگتن،‌ (ابرار معاصر تهران)
 25. آرايش جنگي ژئواکونوميک: استراتژي جهاني واشنگتن در مقابل ايران، (ابرار معاصر تهران)
 26. جمهوري آذربايجان: دروازه استراتژيکي ايران در مسير بازارهاي سي.آي.اس، (ابرار معاصر تهران)
 27. جمهوري آذربايجان: يگانه مکمل ژئواکونوميک منطقه آزاد ارس، (دبيرخانه مناطق آزاد)
 28. مناسبات اخير ايران ـ جمهوري آذربايجان در بستر چالش‌هاي سياسي، (ابرار معاصر تهران)
 29. ترکها در برزخ جنگ ژئواکونوميک واشينگتن در مقابل ايران، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه)
 30. راهبردهايي براي نقش آفريني موفق ايران در رقابت با ترکها در عراق، (ابرار معاصر تهران)
 31. ترکها در برزخ جنگ ژئواکونوميک واشينگتن در مقابل ايران، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه) 
 32. نشست نخجوان و دورنماي همکاري هاي سه جانبه آذربايجان - ايران - ترکيه، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه)
 33. ريشه هاي ژئوپليتيکي تنش اخير در روابط ايران - جمهوري آذربايجان، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه)
 34. تبعات ژئوپليتيکي استقلال احتمالي اقليم کردستان عراق، (ابرار معاصر تهران)
 35. آتش روي گسل‌هاي قره‌باغ همزمان با حضور کلينتون در قفقاز جنوبي، (ابرار معاصر تهران)
 36. ايران و همکاري‌هاي سياسي - امنيتي آذربايجان - اسرائيل، (مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه)
 37. تحليلي بر مناسبات 20 ساله ترکيه و قزاقستان، (ايراس)
 38. سفر اردوغان به روسيه و رايزني درباره بحران سياسي سوريه، (ايراس) 
 39. يوروويژن و زخم‌هاي ژئوپلتيکي در محور مناسبات ايران- جمهوري اذربايجان، (ابرار معاصر تهران)
 40. اکو فرصتي براي بهبود روابط ميان ايران و آذربايجان، (ايراس)
 41. لبخند تاريخی – حيثيتی و ژئوپليتيکی فلسطين، (ابرار معاصر تهران)
 
 1. TAPI Pipeline: A Regional Geo-economic Advantage or Political Effort to Isolate Iran? (Iran review)
 2.  Implications of Kazakhstan’s OIC Presidency. http://www.iranreview.org
 3.  Outlook for New Cooperation in the Muslim World: An Emerging Power. (Iran review)
 4.  Iran & NATO Missile Shield in Turkey. (Iran review)
 5.  Putin’s Return to Power: Opportunities & Challenges for Iran. (Iran review)
 6.  Iran Threat Is a Tactic: Main Goal Is to Checkmate Syria. (Iran review)
 7.  UNESCO: Palestine’s First Step towards Breaking out of Geopolitical Isolation. (Iran review)
 8. Geographic-political Challenges of the West's Military Assault. (us-closeup)
 9. Geo-economic War Alignment: Washington’s Global Strategy against Iran. (tisri)
 10. The Fire beneath Karabakh’s Fault Lines, (Iran review)
 11. Palestine’s Historical, Prestigious, and Geopolitical Smile, (Iran review)
 12. On the Background of Putin-Erdogan Friendship, (Iran review)
عضویت در مجامع و انجمن­های علمی                                                                                                                                                                                                        
 
 

سوابق تحصیلی


 1. کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی (1383)
 2. کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس/ رتبه اول کشوری (1387)
 3. دکترا، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس/ برگزیده علمی گروه (1391)

سوابق تدریس


جغرافیای سیاسی
جغرافیای سیاسی ایران
سیاست و فضا
مخاطرات انسانی
جغرافیای فرهنگی
جغرافیای اقتصادی
مبانی آمایش سرزمین
جغرافیای تاریخی ایران
جغرافیای جمعیت
جغرافیای جمعیت ایران
مخاطرات محیطی
جغرافیای ارتباطات
جغرافیای گردشگری

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی