مدیر گروه علوم ورزشی


نام :  سولماز
نام خانوادگی : بابایی
رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی 
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PhD)
شماره تماس : 37276008-041   داخلی 81162
رزومه علمی: لینک