حقوق

در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت رشد کمی و کیفی جشنواره بویژه در بخش نمایشگاه کاملا مشهود بود؛ مشارکت بیش از ۳۰۰ نفر دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در قالب ۱۸ انجمن علمی دانشجویی از ۴ دانشکده ی علومانسانی، کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم پایه در ۲۲ غرفه و در فضایی به وسعت بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از حیث کمی و افزایش آثار و دستاوردها و طرح های علمی و پژوهشی انجمن ها از حیث کیفی، رشد مطلوبی را نسبت به دوره های پیشین رقم زد و در عرصه ارتباط با صنعت و جامعه چند قدم به پیش رفت.
در پایان از برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره، تیم رسانه و پاتوق علمی و عوامل اجرایی جشنواره تقدیر و تجلیل شد.
فعالیت علمی خلاقانه برتر دانشگاه : انجمن علمی حقوق
غرفه شایسته تقدیر در بخش مدیریت سبز : انجمن علمی حقوق