رئیس دانشکده

ریاست دانشکده علوم انسانی : آقای دکتر علی ولیقلی زاده
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی جغرافیا
خط داخلی ۱۵۳
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/avaligholizadeh