English
تاریخ : سه شنبه 22 آبان 1397
کد 9

برگزاری دوره آموزشی توسط هیات علمی دانشکده علوم انسانی

کارگاه آموزشی تحت عنوان خانواده و پرورش احساس مسئولیت پذیری در کودکان توسط دکتر زهره هاشمی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.
کارگاه آموزشی تحت عنوان خانواده و پرورش احساس مسئولیت پذیری در کودکان توسط دکتر زهره هاشمی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه در پردیس بین المللی دانشگاه تهران به مدت 8 ساعت برگزار گردید. که  در این کارگاه آموزشی حضور برای عموم خانواده ها آزاد بود و محوریت موضوع درباره آموزش تربیت کودکان در حوضه ی چگونگی مسئولیت پذیری کودکان بوده  و در آخر جلسه برای تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور صادر گردید.