English
تاریخ : يکشنبه 20 آبان 1397
کد 7

برگزاری کارگاه هم اندیشی حقوق خانواده

کارگاهی با عنوان هم اندیشی حقوق خانواده در تاریخ 14 آبان ماه با مدرسی دکتر صفری در مسجد دانشگاه مراغه برگزار گردید.
کارگاهی با عنوان هم اندیشی حقوق خانواده در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 1 الی 2.30 در مسجد دانشگاه مراغه با مدرسی دکتر صفری عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی با حضور دانشجویان برگذار گردید. که در این جلسه در مورد آشنایی دانشجویان با حقوق افراد در خانواده آشنا شدند.