تاریخ : چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400
کد 56

اساتید نمونه دانشکده علوم انسانی

سرکار خانم دکتر اسمعیل پور جناب آقای دکتر مبارکی
بدین وسیله انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده علوم انسانی، را به عنوان اساتید نمونه این دانشکده در سال تحصیلی ۰۰-۹۹، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون برای ایشان مسئلت داریم