English
تاریخ : چهارشنبه 14 آبان 1399
کد 55

انتصاب دکتر هوشنگ سرور به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر هوشنگ سرور طی حکمی به سمت ریاست دانشکده علوم انسانی منصوب گردیدند.
دکتر هوشنگ سرور طی حکمی از ریاست محترم دانشگاه مراغه دکتر لطف اللهی یقین به سمت ریاست دانشکده علوم انسانی منصوب گردید ضمن تشکر از ریاست سابق دانشکده علوم انسانی دکتر علی ولی قلی زاده  آرزوی توفیق روز افزون برای دکتر سرور داریم.
با تشکر