English
تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 51

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم زیبا یاوری
عنوان: تحلیل فضایی فروشگاه های زنجیره ای در شهر تبریز

استاد راهنما: دکتر امید مبارکی

زمان: دو شنبه ساعت ۸ مورخ ۹۸/۱۱/۱۹

مکان : کلاس ۲۱۱ دانشکده علوم انسانی