English
تاریخ : يکشنبه 6 بهمن 1398
کد 45

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سجاد قاسمی
عنوان:بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از شاخص های کیفیت زندگی در بافت های قدیم و جدید شهر مراغه

استاد راهنما: دکتر ابراهیم سامی

زمان: دو شنبه ساعت ۱۱  مورخ ۹۸/۱۱/۷

مکان : کلاس ۲۰۷ دانشکده علوم انسانی