English
تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398
کد 43

سخنرانی دکتر پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی با موضوع چالش های حقوقی و اخلاقی

سخنرانی دکتر پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی با موضوع چالش های حقوقی و اخلاقی افزایش قوه شناختی مغز با نوتروپیک در نشست علمی کشور
سخنرانی دکتر پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی با موضوع چالش های حقوقی و اخلاقی افزایش قوه شناختی مغز با نوتروپیک در نشست علمی کشور. در این نشست دکتر پتفت به چالش های عدالت توزیعی و رقابت های منصفانه مصرف کنندگان داروهای تقویت قوه شناختی اشاره نمودند و بحث هایی از ذهن برتر و انسان با عقلانیت حداکثری را مطرح نمودند