English
تاریخ : شنبه 2 آذر 1398
کد 38

انتصاب دکتر مرتضی فتاح پور مرندی به عنوان معاون دانشکده علوم انسانی

دکتر مرتضی فتاح پور مرندی طی حکمی به سمت معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب گردید
دکتر مرتضی فتاح پور مرندی طی حکمی به سمت معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب گردید ضمن تشکر از معاونت سابق دانشکده علوم انسانی دکتر اسمعلی آرزوی توفیق روز افزون برای دکتر فتاح پور مرندی داریم 
با تشکر