English
تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1398
کد 35

انتصاب جناب آقای دکتر ولیقلی زاده به سمت ریاست دانشکده ی علوم انسانی

تبریک بابت انتخاب بجا و شایسته ی دکتر ولیقلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان ریاست دانشکده ی علوم انسانی
انتصاب بجا و  شایسته ی حضرت عالی  را به عنوان  ریاست دانشکده ی علوم انسانی  تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
ضمن تشکر از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر مظلوم (ریاست سابق دانشکده علوم انسانی) از در گاه ایزد منان، توفیق برای خدمتی مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی دانشکده ی علوم انسانی برای دکتر ولیقلی زاده مسالت داریم.
با تشکر