English
تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397
کد 14

جلسه ی هیات رئیسه دانشگاه با اساتید دانشکده علوم انسانی

طی جلسه ای هیات رئیسه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 28 آبان 97 در سالن اوحدی دانشگاه مراغه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی برگزار کردند و در این جلسه در مورد تمام مسائل مربوط به دانشکده بحث و گفتگو کردند
جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر لطف اللهی یقین و  معاونین رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده برگزار گردید که در این جلسه در مورد تمام مسائل مربوط به دانشکده و راهبردهای سازمانی و سیاست های کلی و بلند مدت دانشکده علوم انسانی بحث و گفتگو شد .