English
تاریخ : سه شنبه 22 آبان 1397
کد 10

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاهی آموزشی با عنوان آسیب شناسی خانواده و سبک زندگی توسط دکتر هاشمی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی برگزار گردید
کارگاهی آموزشی با عنوان آسیب شناسی خانواده و سبک زندگی توسط دکتر هاشمی عضو هیات علمی  گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی به مدت 8 ساعت در پردیس دانشگاهی تهران  برگزار گردید.