اساتید
  نام استاد : احمد اسمعلی کورانه

  گروه آموزشی : روانشناسی
  واحد سازمانی : مدیر عامل
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : روانشناسی
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/04/24
   

  Rounded Rectangle: محل عكس رزومه علمی – پژوهشی

                                  

   

   

  مشخصات فردی

   

  نام

  نام خانوادگی

  تاریخ تولد

  پست الکترونیک

  احمد

  اسمعلی کورانه

  1359

  asmali@maragheh.ac.ir

  Q_esmaili@yahoo.com

   

  مشخصات تحصیلی

  مقطع تحصیلی

  رشته تحصیلی

  دانشگاه محل تحصیل

  معدل

  كارشناسي

  روانشناسی بالینی

  فردوسی مشهد

  42/16

  كارشناسي ارشد

  روانشناسی عمومی

  تبریز

  34/17

  دكتري

  روانشناسی عمومی

  تبریز

  63/18

   

  عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد : بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای افراد مجرم و بهنجار

  عنوان رساله دکتری: روابط ساختاری سبک های  دلبستگی، فرزندپروری، مقابله ای و طرحواره های ناسازگاردر مدل طرحواره یانگ

   

   

             

  مقالات علمی - پژوهشی

   

  1-    مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبکهاي مقابله اي مجرمين و آزمودني هاي بهنجار. مجله انجمن روانشناسي معاصر. 1386

  2-    بررسي عوامل شخصيتي بيمارانHIV+ . مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. 1386

  3-    بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي (اختلالات شخصيت) و سبک هاي حل مساله در زندانيان مجرم. مجله دانشور رفتار. 1387

  4-    مقايسه اختلالات شخصيتي در زندانيان وابسته به مواد، زندانيان غير وابسته به مواد و آزمودني هاي بهنجار. مجله روانشناسی دانشگاه تبريز. 1387

  5-    مقايسه‌‌ ‌‌عوامل و صفات شخصيتي افراد داراي روابط جنسي پرخطر و عادي بعنوان پيش بيني كننده بيماري ايدز. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبریز. 1387

  6-    بررسي استعاره هاي خود در خانواده ي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني و مقايسه­ي آن با خانواده هاي سالم. مجله دانشور رفتار. 1388

   

  7-      امیرسرداری، لیلی .رحیمی ، مجتبی . اسمعلی، احمد(1393).بررسی رابطه بین خودکارآمدی عمومی و اضطراب صفت و حالت در بین کارکنان نیروی انتظامی. مجله علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 3 ، شماره 2.ص95-100.

  8-      بیرامی، منصور. اسمعلی ، احمد (1391). بررسی رابطه بین ریشه های تحولی و طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی-طرد ، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرحواره یانگ.فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی تبریز.سال هفتم شماره 28.

   

   

   

   

  -            Leila Kafashi Bookani, Ahmad Esmaeili, Ali Khademi .(  2014). Standardization of Young compensation style Inventory Young schema model for college students. International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(2).

  -          Ahmad Esmali,     Leili Amirsardari,   Bahjat Ansary. (2014). Comparison of Sexual Dysfunctions among Employed Women and Housewives Attending’s to Tabriz Counseling Crescent Center Iran. Iranian Journal of Health Sciences; 2(4): 1-7

  -          Leili Amirsardari, Ahmad Esmali Kooraneh. (2014). Predicting Early Maladaptive Schemas by

   Young Parenting Styles. International Journal of Psychology, Vol. 8, No. 1, Winter & Spring 2014

  PP. 23-42.

  -          Leili Amirsardari , Shafie Azari , Ahmad Esmali Kooraneh .( 2014). The Relationship between Religious Orientation, and Gender with a Cognitive Distortion. Iran J Psychiatry Behav Sci, Volume 8, Number 3.

  -          Helaleh Qadri, Ahmad Esmaili Kurane, Ali Khademi. (2014). Prediction of internet addiction based on the identity style, feeling of loneliness and fear of intimacy, International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(1).

   

   

   

  مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

   

   

   

  1-     بررسي مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم و مقايسه آن با آزمودني هاي بهنجار. کنفرانس بررسي راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري.اهواز. 1387

  2-     ارتباط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي مجرمين. کنفرانس بررسي راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري.اهواز.1387

  3-     مقايسه مولفه‎هاي شخصيتي افراد وابسته به هروئين و افراد بهنجار. همايش سراسري ايدز و اعتياد. دانشگاه آزاد تبريز. 1384

   

   

  پروژه تحقیقاتی

   

   عنوان پروژه

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  محل اجرای پروژه

  نام همكاران در صورتي كه در پروژه مشترك باشند  پروژه مشترک باشد

  بررسي انواع هويت، سبک هاي هويت و رابطه  آن با عامل هاي شخصيت در دانشجويان

  1/10/88

  1/4/89

  دانشگاه تبریز

  دکتر منصور بیرامی

  دکتر تورج هاشمی

   

   

  مهارت هاي تخصصي ديگر

   

   

   عنوان دوره گذرانده شده

  طرحواره درمانی

  مهارتهای زندگی

  حمایت های روانی

  رفتاردرمانی شناختی

  دوره شکست های عاطفی

   

  حوزه کاری و رواندرمانی:

  رفتاردرمانی اختلالات اضطرابی

  اختلالات افسردگی

  اختلالات جنسی

  مشاوره پیش از ازدواج

  مسائل سوگ و روابط عاطفی