دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - سپیده بوذری

نام استاد سپیده بوذری
گروه آموزشی حقوق
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی حقوق خصوصی
خط داخلی
توضیحات

 سرپرست مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه مراغه


تاریخ بروزرسانی 1397/10/11
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/bozaris
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


رزومه تحصیلی، آموزشی، پژوهشی
سپیده بوذری، استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه
ایمیل: 
http://bozari.s@maragheh.ac.irسوابق تحصیلی

 • دکترای تخصصی- حقوق خصوصی- دانشگاه خوارزمی- تهران
 • کارشناسی ارشد- فقه و حقوق- دانشگاه مذاهب اسلامی- تهران
 • کارشناسی- فقه و حقوق- دانشگاه الزهراء- تهران
سوابق پژوهشی
       کتاب
 • مبانی مردم سالاری دینی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران، انتشارات صداقت، تهران، 1392.
 • فرزندخواندگی و ابعاد حقوقی آن، انتشارات آوای نور، تهران، 1394.
 مقالات علمی پژوهشی
 • تبیین ابعاد حقوقی رابطه طفل تحت سرپرستی و سرپرست در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)، فصلنامه علمی- پژوهشی متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی، فصلنامه علمی- پژوهشی متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
    مقالاتISI 
 • (ISI)- Helix scientific Explorer. Effects of Supervising Orphaned Children in Iranian Legal System. Vol.1: 878-881 (2017). 
    مقالات منتشر شده درکنفرانس­ و همایش های ملی و بین المللی
 
 • بررسی فقهی و حقوقی مهریه عندالاستطاعه، همایش ملّی علوم انسانی اسلامی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1394.
 • مبانی حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، همایش ملّی علوم انسانی اسلامی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1394.
 • آثار سرپرستی از اطفال بی سرپرست در نظام حقوقی ایران، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی  و حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم،  دانشگاه شیراز، 1395.
 • نگاهی فقهی و حقوقی به اجازه شوهر در خروج زنان از کشور، اولین همایش ملی زنان، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 1396.
 • حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی، همایش ملی حقوق شهروندی، مبانی، مصادیق و الزامات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، 1396.
 • رویکرد حقوقی مقررات حاکم بر فرزندخواندگی در ایران، اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور، دانشگاه علّامه محدث نوری، 1397.
 • بررسی نسب فرزندخوانده در نظام حقوقی ایران، اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور، دانشگاه علّامه محدث نوری، 1397.
 • وضعیت حقوقی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 1397.
 
    مقالات علمی تخصصی
 • بررسی آزادی اندیشه از دیدگاه آیات قرآن، مجله روابط عمومی، انجمن روابط عمومی ایران، شماره 96، شهریور 1394.
 
سوابق آموزشی
 • عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه

برگزاری کارگاه ها
 • حقوق زن در اسلام، 1397، دانشگاه مراغه
 • نگاهی فقهی و حقوقی به اجازه شوهر در خروج زنان از کشور، 1397، دانشگاه مراغه

مدرک از کارگاه های علمی تخصصی
 • کارگاه «بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان»- موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 1396 
 • دوره زبان انگلیسی- موسسه فرهیختگان دانشگاه تهران، 1393
 • دوره کامپیوتر و اینترنت و برنامه های ICDL- سازمان فرهنگی شهرداری تهران، 1391
 • دوره تربیت مربی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم- دارالقرآن نور تهران، 1391
 • دوره های زبان انگلیسی و تجزیه و ترکیب زبان عربی- جهاد دانشگاهی تهران، 1389
 • دارای مدرک زبان انگلیسی MSRT  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سوابق تحصیلی


سوابق تحصیلی

 • دکترای تخصصی- حقوق خصوصی- دانشگاه خوارزمی- تهران
 • کارشناسی ارشد- فقه و حقوق- دانشگاه مذاهب اسلامی- تهران
 • کارشناسی- فقه و حقوق- دانشگاه الزهراء- تهران

سوابق تدریس


عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه

زمینه های پژوهشی


-

خلاصه مقالات


-

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


-

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


-

اختراعات


-

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


-

سوابق اجرایی


-

علایق


-

کارگاه ها


برگزاری کارگاه ها

 • حقوق زن در اسلام، 1397، دانشگاه مراغه
 • نگاهی فقهی و حقوقی به اجازه شوهر در خروج زنان از کشور، 1397، دانشگاه مراغه

مدرک از کارگاه های علمی تخصصی
 • کارگاه «بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان»- موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 1396 
 • دوره زبان انگلیسی- موسسه فرهیختگان دانشگاه تهران، 1393
 • دوره کامپیوتر و اینترنت و برنامه های ICDL- سازمان فرهنگی شهرداری تهران، 1391
 • دوره تربیت مربی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم- دارالقرآن نور تهران، 1391
 • دوره های زبان انگلیسی و تجزیه و ترکیب زبان عربی- جهاد دانشگاهی تهران، 1389
 • دارای مدرک زبان انگلیسی MSRT  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آموزش


-

طرح درس


-

سایر


-

عضویت در کمیته ها و شوراها


-

پروژه های تحقیقاتی


-

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


-

همکاری با تحریریه مجلات علمی


-