دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - مرتضی فتاح پور مرندی

نام استاد مرتضی فتاح پور مرندی
گروه آموزشی علوم ورزشی
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی علوم ورزشی
خط داخلی
توضیحات تست
تاریخ بروزرسانی 1397/09/21
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/mfattahpour
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

دربارهنام : مرتضی
نام خانوادگی : فتاح پور مرندی
دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
پست الکترونیکی: http://m.fattahpour66@gmail.com   
تلفن همراه : 
 

 

 
 


 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

سوابق تحصیلی


سوابق تدریس 

زمینه های پژوهشی


 علایق و زمینه های فعالیت
مدیریت ورزشی ، سرپرستی سازمان های ورزشی، عکاسی ورزشی، خبرنگاری، ارتباطات در ورزش ،رفتار سازمانی، روش تحقیق

خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها 

آموزش


طرح درس


سایر 

عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


-

همکاری با تحریریه مجلات علمی


ردیف