دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - آرین پتفت

نام استاد آرین پتفت
گروه آموزشی حقوق
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی حقوق عمومی
خط داخلی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1399/05/01
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/petoft
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

دربارهاستادیار؛ عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه؛ پژوهشگر تخصصی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فلوشیپ)، دانشگاه اشپیر (Speyer) و انستیتوی بین المللی علوم اعصاب هانوفر (INI).
تاریخ تولد: 17/8/1366
ایمیل:arian_petoft@ ut.ac.ir  

تحصیلات
فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی از دانشگاه تهران (معدل کارشناسی ارشد: 18.51).
فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی (معدل دکتری: 18.56).
کاندیدای پسادکتری فلسفه حقوق دانشگاه اشپیر آلمان (2025).
کاندیدای پسادکتری حقوق عصب­شناختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1399).
 
فلوشیپ (فرصت مطالعاتی)
عصب­شناسی و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1395)
اصول حقوق اداری دانشگاه علوم اداری اشپیر آلمان (2017)
نقش قضایی در نظام پساتنظیمی دانشگاه علوم اداری اشپیر آلمان (2019)

اختراع و نوآوری
تاسیس رشته­گرایش نوین حقوق عصب­شناختی (Neurolaw) در ایران. (ثبت در دانشگاه علوم پزشکی تهران)
مبدع استدلال منطق فازی و ریاضیاتی تحلیل حقوقی. (ثبت در دانشگاه هومبولت آلمان)


افتخارات
ریاضی­دان جوان (دانش­پژوه ریاضی): موفقیت در آزمون مرحله نهایی المپیاد ریاضی کشوری سال 1384 (رتبه 9)
رتبه 14 کنکور سراسری کارشناسی ارشد حقوق سال 1390
رتبه 4 کنکور سراسری دکتری حقوق عمومی سال 1392 (با مجموع امتیاز مصاحبه)
شایسته تقدیر: کاندیدای مرحله نهایی دانشجوی نمونه کشوری سال 1395
استعداد برتر: کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال 1395
شایسته تقدیر: کاندیدای مرحله نهایی دانشجوی نمونه کشوری سال 1396
 
مقالات فارسی (علمی پژوهشی)
 • حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیات وزیران با تاکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی.، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 1، بهار 1394 (نویسنده همکار: دانشیار خیرالله پروین)
 • ابعاد اخلاقي قواعد حاكم بر حرفه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران،  فصلنامه پژوهشهای اخلاقی دانشگاه قم، سال چهارم، شماره اول، پاییز 1392 (نویسنده همکار: استادیار احمد مومنی راد)
 • سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی، فصلنامه پژوهش­های حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفدهم، شماره 47، 1394(نویسنده همکار: استادیار احمد مومنی راد)
 • حقوق شهروندی در پرتو آئین‌های نوین اداری، فصلنامه اخلاق زیستی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 6, شماره 21 ، 1395 (نویسنده همکار: استادیار علیرضا جمشیدی)
 • واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه­های فوکو، فصلنامه پژوهش­های حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 18، شماره 52، پاییز 1395، صص32-9 (نویسنده همکار: دانشیار محمد رضا ویژه)
 • اصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگری قضایی ایالات متحده آمریکا، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صص 30-1 (نویسنده همکار: دانشیار محمد رضا ویژه)
 • سلب اجباری حق بر اساس تئوری اضطرار، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 201-264 (نویسندگان همکار: استادیار احمد مومنی راد، کارشناس ارشد مجتبی ثابتی)
 • تحليل حقوقی نظام مالياتی مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه پژوهش­های حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 20، شماره 60، پاییز 1397، صفحه 157-181. (نویسنده همکار: دانشیار ولی رستمی)
 • بهسازی شناختی: حقوق عصب­شناختی و نوتروپیک­ها، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه­نامه آذر 96.
 • مفهوم­شناسی اصول کلی حقوق اساسی: واکاوی ویژگی­های کلی و خاص این اصول در پرتو قانون اساسی­گرایی، ویژه­نامه همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی (پذیرفته شده برای چاپ)
 • تحلیل-گفتمان حقوق شهروندی در گستره اندیشه پسانوین حکومت­مداری، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه­نامه حقوق شهروندی، دوره ۱۲ شماره ۴۶، 1397، صفحات ۶۹-۹۱ (نویسنده همکار: پرویز دهقانی)
 • کاربست شواهد عصب­شناختی در حقوق کیفری نوین با تأکید بر دادرسی عصب­شناختی کانادا و بریتانیا، در دست داوری.
 • مرور اجمالی محدودیت‌های فنی کاربرد روش دروغ‌سنج fMRI در حقوق عصب‌شناختی، اخلاق زیستی، دوره 9, شماره 34، 1398، صفحات 107-95.
 • بایسته­های اعتباربخشی شواهد عصب­شناختی نزد مراجع قضایی، در دست داوری.
 
مقالات فارسی (علمی تخصصی)
 • سیاسیتزدگی دستگاه اداری؛ آفت ها و راهکارها، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی مسلسل : 13369، 1392
 • مقایسه تطبیقی محدودیتهای حاکم بر آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران و انگلستان، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره پنجم، 1392
 • صیانت فرهنگی و حقوق شهروندی، (همايش تخصصي صيانت فرهنگي در بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات: ضرورت ها، مسائل و چالش ها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
 • نظارت بر عملکرد و مصوبات شوراهای شهر، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مسلسل :15762، 1396
 • تحلیل-گفتمان حقوقی اهدای اسپرم غیر ناشناس: حق فرزند به آگاهی از ریشه زیست شناختی خود (کنگره بین المللی تولیدمثل - ISERB 2015)
 • جبران­های قضایی در دادرسی اداری ایران، نشریه کانون وکلای دادگستری اردبیل، سال سوم، شماره سوم و چهارم، 1396
 
مقالات لاتین
ISI (Web of Science & Scopus)
 • Current Limits of Neurolaw: A Brief Overview, Médecine & Droit, 2020, Issue 161, pp. 29-34.
 • The Concept and Instances of General Principles of Administrative Law: Towards a Global Administrative Law, Journal of cuestiones constitucionales, 2020, Vol. 42, pp.309-355.
 • A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emergence of Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw, Archivio Penale, No.3, 2019.
 • Controversial Brain Imaging as a Terrorism Emergency Measure in Neurolaw Discourse, Washington University Journal of Neurology & Neurotherapy, Volume 2, Issue 2, 2017, pp.1-9.
 • The Limits of Law and Neuroscience, Basic and Clinical Neuroscience, 2020, Accepted.
 
 
ISC & Pub Med
 • Neurolaw: a brief introduction. Iranian Journal of Neurology; 2015, Vol.14, N.1: pp.53-58
 • Toward Human Behavior Sciences from the Perspective of Neurolaw, International Journal of Public Mental Health and Neuroscience  Volume 2, Issue 2, 2015, pp.29-33
 • The evolution of government intervention in the economy from the perspective of public law, of the welfare state to post regulatory state, International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, Istanbul, Turkey(IRC-2015) IRC Proceedings, 2015
 • Cognitive Enhancing: Neurolaw and Controversial Nootropics, International Congress on Ethics in Science and Technology review, Iran, Tehran, 2017
 • Empowering Legal Principle Optimization in Iranian Legal System: Investigating on Law of Reliance and Constitutionalism in the German Legal System, CLSCW Conference Journal, University of Tehran, 2017.
 
Germany scientific journals
 • Reviewing the Law of Balancing and Subsumption with the Legal Proposition Factor in the Structure of Principles and Rules, Journal of Rechtstheorie, Vol. 48 (2017), Iss. 4: pp. 441–457.
کنفرانس­های ملی و بین المللی
 • 1394: همايش تخصصي صيانت فرهنگي در بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات: ضرورت ها، مسائل و چالش ها، ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - صیانت فرهنگی و حقوق شهروندی.
 • 1394: کنگره بین المللی تولیدمثل- ISERB 2015 ، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - تحلیل-گفتمان حقوقی اهدای اسپرم غیر ناشناس: حق فرزند به آگاهی از ریشه زیست شناختی خود.
 • 1397: همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی، ایران، قم، دانشگاه فارابی (پردیس دانشگاه تهران)، مفهوم­شناسی اصول کلی حقوق اساسی.
 • 1398: کنفرانس بین المللی حقوق کودک، یونیسف، تهران، خشونت علیه کودکان
 • 2015: International Conference of Public Mental Health and Neuroscience, India, Sarvasumana - Toward Human Behavior Sciences from the Perspective of Neurolaw.
 • 2015: International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, Istanbul, Turkey - The evolution of government intervention in the economy from the perspective of public law, of the welfare state to post regulatory state.
 • 2016: The 2016 ICBTS International Academic Research Conference, Germany, Berlin - Confrontation of the Right to Cognitive Liberty and Brain Imaging as a Terrorism Emergency Measure: Derogation or Abolition?
 • 2017: International Congress on Ethics in Science and Technology, Iran, Tehran, Cognitive Enhancing: Neurolaw and Controversial Nootropics.
کتاب
 • مفهوم و قلمرو اصول كلي حقوق اداري امكان و چگونگي استناد به آن در رسيدگي‌هاي قضايي (نویسنده همکار: دکتر احمد مرکز مالمیری)، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ دوم، 1397
 • حقوق شهروندی؛ از مبانی و خواستگاه تا بستر اجتماعی (نویسندگان همکار: دکتر محمود عباسی، دکتر سید طه موسوی)، انتشارات حقوقی وزارت دادگستری، 1396
 • حقوق شهروندی؛ از حکمرانی مطلوب تا فرآیند اعمال اداری (نویسنده همکار: دکتر محمود عباسی)، انتشارات حقوقی وزارت دادگستری، 1396
 • حقوق شهروندی؛ از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن (نویسنده همکار: دکتر محمود عباسی)، انتشارات حقوقی وزارت دادگستری، 1396
 • ساختار مراجع اختصاصی شبه قضایی: دیوان­های اداری، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1396 (مترجم)
 • دانشنامه علوم جنایی اقتصادی (با همکاری علمی جمعی از نویسندگان)، انتشارات میزان، 1396
 • تحقیقات قضایی: محاکم، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1397
 • استقلال قضایی در گذار، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1398 (مترجم) (در دست چاپ)
 • مفهوم و سازوکار احیای حقوق عامه (نویسندگان همکار: دکتر محمود عباسی؛ دکتر فاطمه افشاری؛ دکتر پرویز دهقانی)، انتشارات حقوقی وزارت دادگستری، 1398.
 • کلیات حقوق عصب­شناختی (نویسنده همکار: دکتر محمود عباسی)، نشر حقوقی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1398.
 • خشونت علیه کودک (نویسندگان همکار: دکتر محمود عباسی؛ دکتر پرویز دهقانی؛ دکتر حامد هوشیاران جلودار)، انتشارات حقوقی وزارت دادگستری، 1398 (در دست چاپ)
 •  Top 10 Contributions on Neurology, Avid Science, Berlin, 2018 (One of the authors).
 • Migration, Politics, Violence and Women's Studies, Verlag, Hamburg, 2018 (One of the authors)
 •  The Anthology of Cultural Rights, Iranian Cultural Services Society, 2015 (Co-editor)
پایان نامه کارشناسی ارشد
•     بررسی تطبیقی ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی: ایران ، فرانسه ، مالزی (درجه: عالی؛ نمره: 19.5)
رساله دکتری
•     مفهوم و قلمرو اصول حقوق اداری و بررسی آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری (درجه: عالی؛ نمره: 19.75)
پروژه­ های علمی
 • مجری طرح تحقیقاتی: آسیب شناسی تعارض آرای شعب دیوان عدالت اداری موضوع آرای وحدت رویه و راهکارهای کاهش آن، پژوهشگاه قوه قضاییه (93-96)
 • مجری طرح تحقیقاتی: امکان­سنجی ضمانت اجراهای نوین در دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه (94)
 • همکار طرح تحقیقاتی: سازوکارهای اجرایی احیاء حقوق عامه مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی، مرکز تحقیقات راهبردی قوه قضاییه (94-96)
 • همکار طرح تحقیقاتی: تحليل ابعاد حقوقي انحصارزدايي از بازار مخابرات ايران، کمیسیون تظیم مقررات ارتباطات (94)
 • مجری طرح تحقیقاتی: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در مورد آرای مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در راستای کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری، پژوهشگاه قوه قضاییه (94)
 • مجری طرح تحقیقاتی: نظارت بر عملکرد و مصوبات شوراهای شهر؛ با تأکید بر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (96)
 • مجری گزارش: سیاسیت­زدگی دستگاه اداری؛ آفت ها و راهکارها، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (92)
 • مجری گزارش: جناح­های مجلسی: چیسیتی، چرایی و جایگاه، مركز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي (94)
 • مجری گزارش: اساسنامه فراکسیون حقوق بشر دوره دهم مجلس شورای اسلامی (95)
 • مجری گزارش: مقایسه تطبیقی مشارکت بانوان در ادوار پارلمان ایران، ایالات متحده آمریکا، عراق، آلمان، چین و قطر (95)
 • مجری طرح تحقیقاتی: مراجع صالح در احیای حقوق عامه، دانشگاه مراغه
 • مجری طرح تحقیقاتی: نقد و بررسی آموزه­های حقوق عصب­شناختی و تبیین و واکاوی مفاهیم بنیادین آن، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی (98)
 • مجری طرح تحقیقاتی: بررسی و تدقیق در اصول و مبانی حقوق عصب­شناختی در گستره مطالعات میان­رشته­ای حقوق و علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی (98)
 • مجری طرح تحقیقاتی تحلیل گفتمان ذهن خوانی و تمامیت مغز در قرائت اخلاق عصب شناختی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (99)
 • مجری طرح تحقیقاتی تأملی بر چالش های بهسازی شناختی در قرائت اخلاق عصب شناختی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (99)
فعالیتهای شغلی
 • مسئول اجرایی سمینارهای علمی دانشگاه مذاهب اسلامی 6 ماه در سال 1386
 • مدیریت پروژه های Cultural Webs در معاونت فرهنگی سازمان و فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • داور میانی و نهایی بخش مطبوعات در نوزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1391
 • مشاور حقوقی-فرهنگی موسسه خدمات فرهنگی ایرانیان
 • مدرس دروس ترجمه متون تخصصی حقوق، حقوق اداری و حقوق اساسی در موسسه فرهنگی ایرانیان
 • پژوهشگر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
 • دبیر پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مدرس حقوق در دانشگاه آل­طه (2سال)، موسسه فرهنگی ایرانیان (2 سال)، دانشگاه مرکز کانون وکلای دادگستری (2 سال)، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز (یکسال) و دانشگاه سراسری مراغه (یکسال)
 • معاون پژوهشی حقوق عمومی پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
 • عضو اتاق فکر تبادل فرهنگی میان دانشگاهی وزارت ارشاد اسلامی
 • مشاور حقوقی معاون فرهنگی وزیر ارشاد
 • پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
 • دبیر علمی حقوق شهروندی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری (در حال حاضر)
 • پژوهش­گر تخصصی حقوق اداری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه علوم اداری اشپیر آلمان (در حال حاضر)
 • پژوهش­گر تخصصی حقوق عصب­شناختی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی (در حال حاضر)
 • عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه (در حال حاضر)
 
 
فعالیت داوطلبانه
 • عضو پژوهشگر ارشد کمیسیون مطالعات نوین پزشکی سارواسومانای هندوستان (Sarvasumana
 • داور مجله حقوقی بین المللی آی.ای.فور ژاپن (IAFOR)
 • داور مدعو مجله بین المللی عصب شناسی ایران در حوزه حقوق عصب­شناختی (IJN)  
 • عضو انجمن بین المللی مطالعات اسلامی خاورمیانه (MEISG)
 • آموزش هلال احمر در پادگان نیرو دریایی زیباکنار سال 1387
 • مسئول اجرایی کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از سال 1387 تا 1389
 • راه اندازی دوره حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بین المللی در دانشگاه تهران (در حال پیگیری)
 • مسئول برگزاری سمینارهای علمی قوه قضاییه در حوزه حقوق اداری
 • پژوهشگر تخصصی حقوق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پژوهشگر فوق تخصصی حقوق عصب­شناختی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو انجمن علمی مطالعات حقوق اداری تطبیقی دانشگاه ییل (Yale) ایالات متحده آمریکا (YCAL)
 • پژوهشگر تخصصی حقوق اداری موسسه مطالعات اداره عمومی دانشگاه اشپیر آلمان (GRIPA)
 • رئیس دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی حقوق دانشگاه مراغه
 • عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه مراغه
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه مراغه
 
مدرک از کارگاههای علمی تخصصی
•     آشنایی با نظام دادرسی جمهوری اسلامی – دانشگاه مذاهب اسلامی 1389
•     حقوق در فضای مجازی - دانشگاه تهران 1390
•     کارگاه بین المللی تخصصی روش­شناسی تحقیق در علم حقوق - 1395
 
سخنرانی علمی-تخصصی
 • همايش تخصصي صيانت فرهنگي در بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات: ضرورت ها، مسائل و چالش ها، صیانت فرهنگی و حقوق شهروندی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 31 اردیبهشت 1394.
 • کنگره بین المللی تولیدمثل - ISERB 2015: تحلیل-گفتمان حقوقی اهدای اسپرم غیر ناشناس: حق فرزند به آگاهی از ریشه زیست شناختی خود، 3 خرداد 1394.
 • سمپوزیوم حقوق عصب­شناختی دانشگاه علوم پزشکی تهران، (سخنرانی انحصاری): تاملی بر علوم رفتاری با رویکرد حقوق عصب­شناختی، 3 آبان 1395.
 • همایش تخصصی تاملی بر جرم­شناسی مدرن با رویکرد حقوق عصب­شناختی، (سخنرانی انحصاری)، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، 22 آذر 1395.
 • نشست تخصصی حقوق شهروندی در آیین های نوین اداری، (سخنرانی انحصاری)، وزارت ورزش و جوانان، تهران، 7 دی 1395.
 • نشست تخصصیحقوق عصب شناختی: تکنیک­ها نوروساینس در حقوق؛ فرصت­ها و چالش­ها (سخنرانی انحصاری)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کلینیک مغز و شناخت، 29 شهریور 1396.
 • همایش بین المللی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون (سخنرانی به نیابت از دکتر محمود عباسی) دانشگاه خوارزمی تهران، 16 مهر 1396.
 • نشست تخصصی درآمدی بر مسائل نظری و عملی مجادله­برانگیز حقوق عصب­شناختی در گستره عدالت کیفری (سخنرانی انحصاری)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 11 اردیبهشت 1397.
 • همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی، دانشگاه فارابی قم (پردیس دانشگاه تهران)، مفهوم­شناسی اصول کلی حقوق اساسی، 19 مهر 1397.
 • همایش ملی تأثیر حقوق خانواده بر سلامت جامعه، شهرداری مرکزی تبریز، رویکردها و سازوکارهای جدید سلامت اجتماعی در عرصه پسانوین، 26 مهر 1397.
 • نشست تخصصی بررسی جرم شناسی مدرن در پرتو حقوق عصب­شناختی (سخنرانی انحصاری)، دادگستری کل استان تهران، 15 دی ماه و 9 بهمن ماه 1397.
 • کنفرانس بین المللی حقوق کودک، خشونت علیه کودکان، یونیسف تهران.
 • نشست تخصصی نظام فراتنظیمی کنترل بازار، (آنلاین) دانشگاه صنعتی شریف، (سخنرانی انحصاری)، تهران، 29 تیر 1399.
 • نشست تخصصی حقوق عمومی عصب شناختی (آنلاین)، دانشگاه تبریز،  انجمن ایرانی حقوق اداری و اساسی، (سخنرانی انحصاری)، 24 مرداد 1399.
 • International Conference of Public Mental Health and Neuroscience, Sarvasumana Institute, 2014: Toward Human Behavior Sciences from the Perspective of Neurolaw.
 • The 2016 ICBTS international academic research conference, Berlin, October 22, 2016: Confrontation of the Right to Cognitive Liberty and Brain Imaging as a Terrorism Emergency Measure: Derogation or Abolition?
 • International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, Istanbul, August 01, 2015: The evolution of government intervention in the economy from the perspective of public law, of the welfare state to post regulatory state.
 • International Congress on Ethics in Science and Technology, Tehran, December 06, 2017, Cognitive Enhancing: Neurolaw and Controversial Nootropics.
 
 
 
صفحه گوگل اسکالر (Google Scholar)
https://scholar.google.com/citations?user=-p8e2SkAAAAJ&hl=en
 
 
 

سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


-

زمینه های پژوهشی


-

خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


-

اختراعات


-

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


-

سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


-

طرح درس


-

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


-

پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی


-