دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - داریوش معرفت

نام استاد داریوش معرفت
گروه آموزشی علوم ورزشی
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی علوم ورزشی
خط داخلی 37273068
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/11/14
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/Dmarefat
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی و آموزشی :

 

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

رشته تحصيلي

عنوان رساله تحقيقاتي

نمره پایاننامه معدل

کارشناسی

ارومیه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت  رفتار سازمانی در نهادها و ادارات

20 16/50

کارشناسی ارشد

پیام نور تهران

تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش مدیریت ورزشی

رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان مراغه

19/65 16/16

دکتری تخصصی

ارومیه

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

طراحی و تدوین مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

20 18/93


*********************************************************************************************************
سوابق تدریس : 
 

--- عضوء هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه
--- مدرس واحدهای عملی و تئوری تربیت بدنی عمومی 1و 2 و تخصصی دانشگاه مراغه
--- مدرس واحدهای تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاهها 
-- تدریس واحدهای : 
- مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 
- مدیریت راهبردی و استراتژیک در تربیت بدنی
- سمینار در مدیریت ورزشی
- مدیریت بازاریابی در ورزش
- اصول و مبانی مدیریت 
- آمار در مدیریت ورزشی 
- روش تحقیق در مدیریت ورزشی 

       -- مدرس واحدهای عملی و تئوری تربیت بدنی عمومی 1و 2 و تخصصی دانشگاه پیام نور مراغه 
    -- مدرس واحدهای تئوری رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بناب
   -- راهنمایی و مشاوره پایاننامه های ارشد رشته علوم ورزشی ( مدیریت ورزشی - مدیریت دولتی و اجرایی و عمومی )
   -- راهنمایی و مشاوره پایاننامه در دانشگاههای ازاد و سراسری ( مراغه - ارومیه و ... )


*************************************************************************************

سوابق و پستهای اجرایی :

-- عضوء هیات علمی و استاد دانشگاه تمام وقت دانشگاه مراغه در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی
-- رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه مراغه
-- عضو شورای آموزش و  پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
-- دبیر شورای تربیت بدنی دانشگاه مراغه
-- عضو کارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه 
-- عضوئ شورای HSE دانشگاه مراغه 
-- مشاور عالی شهردار در امور مدیریتی تربیت بدنی و علوم ورزشی ************************************************************************************************


-- مدرس و استاد نمونه دانشگاه مراغه در سال 1391 
-- تقدیر و تشکر مدیریت تربیت بدنی شمالغرب منطقه 5 کشور در دانشگاه تبریز در سال 1392***********************************************************************************
عضویت در مجامع و انجمنهای علمی : 

-- عضو انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران


**************************************************************************************
عضویت در کمیته ها و شوراهها :

-- عضو شورای آموزش و  پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
-- دبیر شورای تربیت بدنی دانشگاه مراغه
-- عضو کارگروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
-- عضوء کمیته HSE دانشگاه مراغه

****************************************************************************************

پروژه های تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی داخلی :

فارسی:
( ارتباط فعالیت بدنی اوقات فراغت با سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مراغه )


انگلیسی :
The relationship between leisure time and Mental Health in athletes and non-athletes Students of University of Maragheh

**************************************************************************************

-- بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی و همگانی شهرداری استان آذربایجان شرقی ( تبریز ) با استفاده از روش SWOT و BSC

**************************************************************************************

مقالات چاپ شده در کنگره ها و همایشهای علمی-پژوهشی :


1-داریوش معرفت. 1388.
( ارتباط بین مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان خوزستان ) . کنگره بین المللی دانشگاه تهران اسفند ماه 88. تهران

2 - داریوش معرفت. 1390 . 
( بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مراغه با تاکید بر فعالیت بدنی ). کنگره ملی پژوهشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران آذر ماه 90

3 - داریوش معرفت .1390 .
( رابطه هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تبریز ) . کنگره ملی پژوهشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران آذر ماه 90

4- داریوش معرفت . 1388. 
( بررسی رابطه کنترل و سیستم پاداش با خلاقیت دبیران تربیت بدنی ) .  همایش منطقه ای تربیت بدنی دانشگاه آزاد ملکان دی ماه 88.

5-داریوش معرفت . 1388.
( بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی ) .همایش منطقه ای تربیت بدنی دانشگاه آزاد ملکان دی ماه 88.

6- داریوش معرفت . 1396 .
( روش های تامین مالی پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی با تاکید بر جذب حامیان مالی ) . اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی
دانشگاه تبریز 96

7- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی عوامل موثر بر بازاریابی اماکن ورزشی شمالغرب کشور و رتبه بندی عوامل با استفاده از تاپسیس ) . 
اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی
دانشگاه تبریز 96


8- داریوش معرفت . 1396 .
( مدلسازی معادلات ساختاری مدیریت استعداد ، نو آوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان ایران ) . 
اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی
دانشگاه تبریز  96


9- داریوش معرفت . 1396 .
( تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر تغیرات هورمون گرلین و پروفایل لیپیدی در زنان چاق غیر فعال ) . اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه 96

10- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC ) . 
اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه 96

11- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مراغه ) . 
اولین همایش ملی علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه 96**************************************************************************************************

چاپ مقالات در مجلات و نشریات علمی پژوهشی - ISC


1-داریوش معرفت . 1393 .
(شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP  ) . نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش 1393

2- داریوش معرفت . 1392 .
( بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در بین نوجوانان بزهکار حاشیه شهر مراغه ) .  مجله علمی پژوهشی فصلنامه پلیس زن 1392

3- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC ) . نشریه علمی پژوهشی ( ISC ) پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی 1396

4- داریوش معرفت . 1390 .
( رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی ) . نشریه علمی پژوهشی مطالعات مبانی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 1390

5- داریوش معرفت . 1391 .

( ارتباط بین مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان خوزستان ) . نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش 1391

6
- داریوش معرفت . 1395 .
( تاثیر تمرینات منظم هوازی بر سطح گرلین در زنان چاق ) . مجله علوم پزشکی ارومیه 1395

7- داریوش معرفت . 1395 .
( ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ) . نشریه علمی پژوهشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 1395*********************************************************************************************

 مقالات چاپ شده در مجلات و نشریات خارجی ( ISI) :

Daryush Marefat . 2012

  1- A study of obesity causes and its prevalence among faculty members and university staffs and presentation of different strategies to control it.   ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research .www.t extroad.com


Daryush Marefat. 2015
 
2-
Relationship between Information Technology and Total Quality Management in Sport Federations                                                        

Journal of Basic and Applied Scientific Research .www.t extroad.com*************************************************************************************************

کتابهای تالیف شده یا ترجمه شده : 


1-    داریوش معرفت .1389.  ( تالیف ) . تربیت بدنی عمومی. انتشارات پایگان.
2-    داریوش معرفت . 1390. ( تالیف ) . مدیریت در تربیت بدنی. انتشارات دانشگاه مراغه
3- داریوش معرفت. 1397.  (ترجمه ) . آسیبهای ورزشی.   در حال داوری کتاب ترجمه شده
4- داریوش معرفت . 1397 . ( تالیف ) . مدیریت استراتژیک در تربیت بدنی . در مرحله چاپ


***************************************************************************************
همکاری و داوری در نشریه های علمی پژوهشی : 

-- همکاری و داور در نشریه علمی پژوهشی  ( مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ) 
-- همکاری وداور در نشریه علمی پژوهشی ( پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ) 

************************************************************************************************
حیطه فعالیت پژوهشی و تخصصی :

-- پژوهش و چاپ مقاله و انجام طرحهای پژوهشی درراستای (مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی و استراتژیک در تربیت بدنی ) و
(آسیب های جسمانی در ورزش)
و ( روانشناسی در مدیریت ورزشی ) - ( مدیریت رفتار سازمانی در ورزش )

******************************************************************************************
طرح درس در رشته تخصصی  :

در کلاسهای عملی رشته علوم ورزشی : 

- انجام فعالیتهای آمادگی جسمانی و فعالیتهای استقامتی قلبی-عروقی در سالن یا اماکنهای ورزشی 
- انجام ازمونهای آمادگی جسمانی ( تست کوپر و تست ایفرد و تست نیمه کوپر )
- ارزشیابی براساس آزمونها و فعالیتهای انجام یافته در طول ترم و کلاسهای عملی

در کلاسهای تئوری رشته علوم ورزشی :

- تدریس واحدهای مختلف رشته علوم ورزشی براساس سرفصل دروس آموزشی 
- تهیه و ارائه مطالب واحدهای درسی بصورت کتاب تالیفی یا ترجمه و یا جزوه و معرفی منابع علمی و الکترونیکی 

*****************************************************************************************

علایق شخصی و تخصصی :

-- علاقه به تدریس بصورت علمی و عملی در رشته علوم ورزشی  
-- علاقه به پژوهش و نوشتن مقاله و طرح در رشته تحصیلی و تخصصی ( مدیریت ورزشی )
-- ورزش کردن در رشته تخصصی خودم ( فوتبال و فوتسال ) 


*************************************************************************************************

کارگاهها و کلاسهای مربیگری و داوری:

1-    کارگاه ،نشست مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروههای سراسر کشور. شیراز بهمن ماه 1389
2-    کارگاه آموزشی“ نحوه ارزیابی مدیریت تربیت بدنی دانشگاههای شمال غرب کشور ”  دانشگاه تبریز، آبان 1388
3-    کارگاه ،نشست مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروههای سراسر کشور. مشهد بهمن ماه 1390
3-    کارگاه آموزشی“ مربیگری شنا ”  دانشگاه یزد، مرداد 1388.
4-    کارگاه آموزشی تیراندازی با کمان دانشگاه هنر اسلامی تبریز آبان ماه 1389
5-    کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت جامع در تربیت بدنی. دانشگاه تبریز اسفند 1389


--     مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3.
--     مربیگری والیبال درجه 3.
--     مربیگری فوتبال درجهD آسیا.
--     مربیگری تنیس روی میز درجه 3.
--     مربیگری هند بال درجه 3
--     مربیگری شنا درجه 3

******************************************************************************************

برنامه کلاسی و آموزشی گروه علوم ورزشی :


کلاسهای عملی در سالن ورزشی دانشجو دانشگاه مراغه :

-- از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 4 بعداز ظهر - برگزاری کلاسهای عملی عمومی و تخصصی رشته علوم ورزشی 


کلاسهای تئوری در محل تشکیل کلاسهای آموزشی در دانشکده علوم انسانی :

-- طبق برنامه ریزی گروه علوم ورزشی با هماهنگی دانشگده و آموزش  کلاسهای تئوری در ساعات ارائه شده توسط گروه برگزار می گردد. 
از ساعت 8 صبح الی 6 بعداز ظهر - برای گروههای مختلف آموزشی با رعایت کردن تداخل نکردن واحدهای درسی با کلاسهای عملی 


***************************************************************************************************

سوابق تحصیلی


 

 

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

رشته تحصيلي

عنوان رساله تحقيقاتي

نمره پایاننامه معدل

کارشناسی

ارومیه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت  رفتار سازمانی در نهادها و ادارات

20 16/50

کارشناسی ارشد

پیام نور تهران

تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش مدیریت ورزشی

رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان مراغه

19/65 16/16

دکتری تخصصی

ارومیه

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

طراحی و تدوین مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

20 18/93

سوابق تدریس


--- عضوء هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه
--- مدرس واحدهای عملی و تئوری تربیت بدنی عمومی 1و 2 و تخصصی دانشگاه مراغه
--- مدرس واحدهای تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاهها 
-- تدریس واحدهای : 
- مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 
- مدیریت راهبردی و استراتژیک در تربیت بدنی
- سمینار در مدیریت ورزشی
- مدیریت بازاریابی در ورزش
- اصول و مبانی مدیریت 
- آمار در مدیریت ورزشی 
- روش تحقیق در مدیریت ورزشی 

       -- مدرس واحدهای عملی و تئوری تربیت بدنی عمومی 1و 2 و تخصصی دانشگاه پیام نور مراغه 
    -- مدرس واحدهای تئوری رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بناب
   -- راهنمایی و مشاوره پایاننامه های ارشد رشته علوم ورزشی ( مدیریت ورزشی - مدیریت دولتی و اجرایی و عمومی )
   -- راهنمایی و مشاوره پایاننامه در دانشگاههای ازاد و سراسری ( مراغه - ارومیه و ... )

زمینه های پژوهشی


-- پژوهش و چاپ مقاله و انجام طرحهای پژوهشی درراستای (مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی و استراتژیک در تربیت بدنی ) و (آسیب های جسمانی در ورزش)
و ( روانشناسی در مدیریت ورزشی ) - ( مدیریت رفتار سازمانی در ورزش )

خلاصه مقالات


مقالات چاپ شده در کنگره ها و همایشهای علمی-پژوهشی :


1-داریوش معرفت. 1388.
( ارتباط بین مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان خوزستان ) . کنگره بین المللی دانشگاه تهران اسفند ماه 88. تهران

2 - داریوش معرفت. 1390 . 
( بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مراغه با تاکید بر فعالیت بدنی ). کنگره ملی پژوهشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران آذر ماه 90

3 - داریوش معرفت .1390 .
( رابطه هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تبریز ) . کنگره ملی پژوهشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران آذر ماه 90

4- داریوش معرفت . 1388. 
( بررسی رابطه کنترل و سیستم پاداش با خلاقیت دبیران تربیت بدنی ) .  همایش منطقه ای تربیت بدنی دانشگاه آزاد ملکان دی ماه 88.

5-داریوش معرفت . 1388.
( بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی ) .همایش منطقه ای تربیت بدنی دانشگاه آزاد ملکان دی ماه 88.

6- داریوش معرفت . 1396 .
( روش های تامین مالی پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی با تاکید بر جذب حامیان مالی ) . اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی
دانشگاه تبریز 96

7- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی عوامل موثر بر بازاریابی اماکن ورزشی شمالغرب کشور و رتبه بندی عوامل با استفاده از تاپسیس ) . 
اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی
دانشگاه تبریز 96


8- داریوش معرفت . 1396 .
( مدلسازی معادلات ساختاری مدیریت استعداد ، نو آوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان ایران ) . 
اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی
دانشگاه تبریز  96


9- داریوش معرفت . 1396 .
( تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر تغیرات هورمون گرلین و پروفایل لیپیدی در زنان چاق غیر فعال ) . اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه 96

10- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC ) . 
اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه 96

11- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مراغه ) . 
اولین همایش ملی علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه 96
چاپ مقالات در مجلات و نشریات علمی پژوهشی - ISC


1-داریوش معرفت . 1393 .
(شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP  ) . نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش 1393

2- داریوش معرفت . 1392 .
( بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در بین نوجوانان بزهکار حاشیه شهر مراغه ) .  مجله علمی پژوهشی فصلنامه پلیس زن 1392

3- داریوش معرفت . 1396 .
( بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC ) . نشریه علمی پژوهشی ( ISC ) پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی 1396

4- داریوش معرفت . 1390 .
( رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی ) . نشریه علمی پژوهشی مطالعات مبانی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 1390

5- داریوش معرفت . 1391 .

( ارتباط بین مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان خوزستان ) . نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش 1391

6
- داریوش معرفت . 1395 .
( تاثیر تمرینات منظم هوازی بر سطح گرلین در زنان چاق ) . مجله علوم پزشکی ارومیه 1395

7- داریوش معرفت . 1395 .
( ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ) . نشریه علمی پژوهشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 1395
 مقالات چاپ شده در مجلات و نشریات خارجی ( ISI) :

Daryush Marefat . 2012

  1- A study of obesity causes and its prevalence among faculty members and university staffs and presentation of different strategies to control it.   ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research .www.t extroad.com


Daryush Marefat. 2015
 
2-
Relationship between Information Technology and Total Quality Management in Sport Federations                                                        

Journal of Basic and Applied Scientific Research .www.t extroad.com
کتابهای تالیف شده یا ترجمه شده : 


1-    داریوش معرفت .1389.  ( تالیف ) . تربیت بدنی عمومی. انتشارات پایگان.
2-    داریوش معرفت . 1390. ( تالیف ) . مدیریت در تربیت بدنی. انتشارات دانشگاه مراغه
3- داریوش معرفت. 1397.  (ترجمه ) . آسیبهای ورزشی.   در حال داوری کتاب ترجمه شده
4- داریوش معرفت . 1397 . ( تالیف ) . مدیریت استراتژیک در تربیت بدنی . در مرحله چاپ


 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


-- مدرس و استاد نمونه دانشگاه مراغه در سال 1391 
-- تقدیر و تشکر مدیریت تربیت بدنی شمالغرب منطقه 5 کشور در دانشگاه تبریز در سال 1392

 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


-- عضو انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
 

اختراعات


-----

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


شنبه : 8 صبح الی 4 بعدازظهر ---------------- کلاسهای عملی . خواهران 
یکشنبه : 8 صبح الی 4 بعدازظهر --------------- کلاسهای عملی خواهران 
دوشنبه : 8 صبح الی 12 ظهر ------------------ کلاسهای عملی خواهران 

دوشنبه : از ساعت 12 ظهر الی 4 بعدازظهر -------------------- کلاسهای عملی برادران 
سه شنبه : از ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر --------------------- کلاسهای عملی برادران 
چهارشنبه : از ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر --------------------- کلاسهای عملی برادران 

سوابق اجرایی


-- عضوء هیات علمی و استاد دانشگاه تمام وقت دانشگاه مراغه در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی
-- رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه مراغه
-- عضو شورای آموزش و  پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
-- دبیر شورای تربیت بدنی دانشگاه مراغه
-- عضو کارگروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه 
-- عضوئ شورای HSE دانشگاه مراغه 
-- مشاور عالی شهردار در امور مدیریتی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 

علایق


-- علاقه به تدریس بصورت علمی و عملی در رشته علوم ورزشی  
-- علاقه به پژوهش و نوشتن مقاله و طرح در رشته تحصیلی و تخصصی ( مدیریت ورزشی )
-- ورزش کردن در رشته تخصصی خودم ( فوتبال و فوتسال ) 

کارگاه ها


1-    کارگاه ،نشست مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروههای سراسر کشور. شیراز بهمن ماه 1389
2-    کارگاه آموزشی“ نحوه ارزیابی مدیریت تربیت بدنی دانشگاههای شمال غرب کشور ”  دانشگاه تبریز، آبان 1388
3-    کارگاه ،نشست مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروههای سراسر کشور. مشهد بهمن ماه 1390
3-    کارگاه آموزشی“ مربیگری شنا ”  دانشگاه یزد، مرداد 1388.
4-    کارگاه آموزشی تیراندازی با کمان دانشگاه هنر اسلامی تبریز آبان ماه 1389
5-    کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت جامع در تربیت بدنی. دانشگاه تبریز اسفند 1389


--     مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3.
--     مربیگری والیبال درجه 3.
--     مربیگری فوتبال درجهD آسیا.
--     مربیگری تنیس روی میز درجه 3.
--     مربیگری هند بال درجه 3
--     مربیگری شنا درجه 3

آموزش


کلاسهای عملی در سالن ورزشی دانشجو دانشگاه مراغه :

-- از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 4 بعداز ظهر - برگزاری کلاسهای عملی عمومی و تخصصی رشته علوم ورزشی 


کلاسهای تئوری در محل تشکیل کلاسهای آموزشی در دانشکده علوم انسانی :

-- طبق برنامه ریزی گروه علوم ورزشی با هماهنگی دانشگده و آموزش  کلاسهای تئوری در ساعات ارائه شده توسط گروه برگزار می گردد. 
از ساعت 8 صبح الی 6 بعداز ظهر - برای گروههای مختلف آموزشی با رعایت کردن تداخل نکردن واحدهای درسی با کلاسهای عملی 

طرح درس


در کلاسهای عملی رشته علوم ورزشی : 

- انجام فعالیتهای آمادگی جسمانی و فعالیتهای استقامتی قلبی-عروقی در سالن یا اماکنهای ورزشی 
- انجام ازمونهای آمادگی جسمانی ( تست کوپر و تست ایفرد و تست نیمه کوپر )
- ارزشیابی براساس آزمونها و فعالیتهای انجام یافته در طول ترم و کلاسهای عملی

در کلاسهای تئوری رشته علوم ورزشی :

- تدریس واحدهای مختلف رشته علوم ورزشی براساس سرفصل دروس آموزشی 
- تهیه و ارائه مطالب واحدهای درسی بصورت کتاب تالیفی یا ترجمه و یا جزوه و معرفی منابع علمی و الکترونیکی 

سایر--     مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3.
--     مربیگری والیبال درجه 3.
--     مربیگری فوتبال درجهD آسیا.
--     مربیگری تنیس روی میز درجه 3.
--     مربیگری هند بال درجه 3
--     مربیگری شنا درجه 3

 

عضویت در کمیته ها و شوراها-- عضو شورای آموزش و  پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
-- دبیر شورای تربیت بدنی دانشگاه مراغه
-- عضو کارگروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
-- عضوء کمیته HSE دانشگاه مراغه


 

پروژه های تحقیقاتی


فارسی:
( ارتباط فعالیت بدنی اوقات فراغت با سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مراغه )


انگلیسی :
The relationship between leisure time and Mental Health in athletes and non-athletes Students of University of Maragheh


 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


-- بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی و همگانی شهرداری استان آذربایجان شرقی ( تبریز ) با استفاده از روش SWOT و BSC

همکاری با تحریریه مجلات علمی


-- همکاری و داور در نشریه علمی پژوهشی  ( مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ) 
-- همکاری وداور در نشریه علمی پژوهشی ( پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی )