نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
جغرافیا
استادیار
جغرافیا
...
جغرافیا
استادیار
جغرافیای سیاسی
...
ابراهیم سامی
جغرافیا
استادیار
جغرافیا
...
هوشنگ سرور
جغرافیا
استادیار
برنامه ریزی شهری
...
منیژه لاله پور
جغرافیا
استادیار
جغرافیا
...
اميد مباركی
جغرافیا
استادیار
برنامه ریزی شهری
...
علی ولیقلی زاده
جغرافیا
استادیار
جغرافیا
...