زبان انگلیسی

انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی جشنواره زبان انگلیسی در دانشگاه مراغه برگذار کردند که سرکار خانم دکتر پورابراهیم عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی از گروه زبان انگلیسی استاد مشاور برگزیده کشوری شدند.

در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت رشد کمی و کیفی جشنواره بویژه در بخش نمایشگاه کاملا مشهود بود؛ مشارکت بیش از ۳۰۰ نفر دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در قالب ۱۸ انجمن علمی دانشجویی از ۴ دانشکده ی علومانسانی، کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم پایه در ۲۲ غرفه و در فضایی به وسعت بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از حیث کمی و افزایش آثار و دستاوردها و طرح های علمی و پژوهشی انجمن ها از حیث کیفی، رشد مطلوبی را نسبت به دوره های پیشین رقم زد و در عرصه ارتباط با صنعت و جامعه چند قدم به پیش رفت.
در پایان از برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره، تیم رسانه و پاتوق علمی و عوامل اجرایی جشنواره تقدیر و تجلیل شد. که انجمن برگزیده دانشگاه :انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی از دانشکده علوم انسانی،شریه برگزیده علوم انسانی : elt hub انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی