دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - مصطفی جانبی عنایت

نام استاد مصطفی جانبی عنایت
گروه آموزشی زبان انگلیسی
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی آموزش زبان انگلیسی
خط داخلی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1398/11/12
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/mostafa.enayat
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی