دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - رضا الهویردی زاده

نام استاد رضا الهویردی زاده
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی جغرافیای سیاسی
خط داخلی 229
توضیحات با سلام خوش آمدید
تاریخ بروزرسانی 1396/02/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/rallahverdizadeh
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


اطلاعات و سوابق تحصيلي 

رديف مقطع رشته گرايش معدل نام دانشگاه/ مدرسه از تاريخ تا تاريخ کشور شهر
1 متوسطه علوم انساني علوم انساني 01/17 دبيرستان امام خميني 01/07/1376 31/03/1379 ايران خوي
2 کارشناسي جغرافيا جغرافياي طبيعي (کليماتولوژي) 21/16 دانشگاه تبريز 01/07/1380 09/11/1384 ايران تبريز
3 کارشناسي ارشد جغرافيا جغرافياي سياسي 34/18 دانشگاه تربيت مدرس 01/07/1385 22/04/1388 ايران تهران
4 دکتري جغرافيا جغرافياي سياسي 18 دانشگاه تربيت مدرس 01/07/1389 23/03/1394 ايران تهران
 
3- رساله دکتری
عنوان رساله دکتری: تبیین رابطه موقعیت دریایی کشورها با سطح توسعه (دفاع با درجه عالی و نمره 37/19)
 
4- پايان نامه کارشناسي ارشد
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسي رابطه سيستم سياسي بسيط (تک ساخت) با همبستگي ملي (مورد: ايران) (دفاع با درجه عالي و نمره 17/19).

5- تجربیات علمي و شغلی
-  حائز رتبه پنجم کشوري در آزمون کارشناسي ارشد سال 1385 در رشته جغرافياي سياسي.
-  دانش آموخته ممتاز (نفر اول) کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس ورودی 1385.
- دانشجوی ممتاز دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ورودی 1389.
-  عضو بنياد ملی نخبگان از سال 1389.
- کارشناس کمیسیون نخبگان و چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1390 الی 1392 (نوع فعالیت پاره وقت).
- عضو کمیته علمی و دبیر محور سیاسی همایش ملی اقوام در ایران 1404؛ از سلسله همایش های علمی – تخصصی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، با همکاری کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد، بهمن 1390.
- مدیر داخلی پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (مرکز تحقیقات ناجا)، 1391 (شماره 1 و2).
- اخذ مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس- تهران.

6- پروژه­های تحقیقاتی
1- رضا الهویردی زاده (مجری). (1391). «بررسي ابعاد حاکميتي ايران در خليج فارس و درياي عمان با تاکيد بر بعد دفاعي»، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، (خاتمه یافته 1391).
2- رضا الهویردی زاده (مجری). (1394). «بررسي رفتار انتخاباتي اقوام در انتخابات ریاست جمهوری ايران (مطالعه‌ي موردي اقوام بلوچ و ترکمن)»، با همکاری مختار نائیجی کیاکلا، مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، (خاتمه یافته 1394).
3- رضا الهویردی زاده (مجری). (1397). «تبيين عوامل مؤثر بر قدرت دريايي و طراحي مدل سنجش قدرت دريايي كشورها (مطالعه موردي: كشورهاي اقيانوس هند با تاكيد بر ايران)»، صندوق حمایت از پژوهشگران و فن­آوران کشور، (در مرحله اجرا).
4- رضا الهویردی زاده (مجری). (1398). «تبیین اصول تمرکززدایی اداری در نهادهای محلی ایران (مطالعه تطبیقی انجمن شهر با شورای شهر در قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، دانشگاه مراغه، (در مرحله اجرا).
 
 7- مقالات علمي - پژوهشي
 1. محمدرضا حافظ نيا، رضا الهويردي زاده. (1388). رابطه سيستم سياسي بسيط با همبستگي ملي: بررسي موردي ايران، پژوهشنامه علوم سياسي، سال 5، شماره 1، صص 41- 68.
 2. زهرا احمدي پور، رضا الهويردي ­زاده، مختار نائيجي کيـاکلا. (1389). ارزيابي نقش شوراي اسـلامي در توسعه روستايي (مطالعه موردی روستاهای شهرستان های خوی و نور)، فصلنامه علمي- پژوهشي مدرس (علوم انساني)، دوره 14، شماره 3، صص 1-20.
 3. علي وليقلي­ زاده، رضا الهويردي زاده. (1389). نگرشي ژئوپليتيکي - ژئواکونوميـکي بر منطقه آزاد تجاري -  صنعتي ارس، فصلنامه بین المللی علمـي- پژوهشي ژئوپلیتیک، دوره 6، شماره 18، صص 153-181.
 4. مختار نائیجی کیاکلا، رضا الهویردی زاده، علی عنایتی شبکلائی. (1393). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی قوم بلوچ و ترکمن). فصلنامه مطالعات انتخابات، سال 3، شماره 7 و 8، صص 77-104.
 5. رضا الهویردی ­زاده، علی ولیقلی­زاده، مهدی صانعی. (1394). آسيب شناسي رابطه بين شوراي شهر با نظام سياسي در ایران (تبيين اصول تمرکززدايي اداري در دولت محلی)، فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، دوره 5، شماره 14، صص 25-46، شناسه دیجیتال  10.22111/GAIJ.2015.1912 :­(DOI)
 6. رضا الهویردی زاده، محمدرضا حافظ نیا. (1394). بررسي تطبیقی قلمروهای دريائي ايران در خليج فارس و درياي­عمان با کنوانسيون حقوق بین الملل درياها. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، دوره 30، شماره 4، صص­30-53.
 7. رضا الهویردی زاده، زهرا احمدی پور، مهدی کریمی و عبدالله صفری. (1395). تبيين رابطه بین توسعه­یافتگی سرزمین با سازه­های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان­گرا (مطالعه موردی: ایران). فصلنامه علمي - پژوهشي جغرافيا و برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 27، شماره 1­- شماره پیاپی 61،  بهار 1395، صص 163-186. شناسه دیجیتال (DOI):   10.22108/GEP.2016.21364
 8. رضا الهویردی زاده، محمدرضا حافظ نیا، مهدی پورطاهری. (1396). شاخص­سازی موقعیت دریایی کشورها. فصلنامه بین­المللی علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک، دوره 13، شماره 47، صص 25-54.
 9. رضا الهویردی زاده، محمدرضا حافظ نیا، زهرا احمدی­پور و مهدی پورطاهری. (1397). تبیین رابطه دسترسی کشورها به دریا با شاخص توسعه انسانی. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، دوره 33، شماره 1، صص 12-25.
 10.  رضا الهویردی زاده، میثم میرزایی تبار، میثم هادی پور. (1397). پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی آمایش فضا در مناطق ساحلی (مطالعه موردی: جزایر مصنوعی امارات متحده عربی). فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره 1، شماره 3، صص 167-175.
 11.  رضا الهویردی زاده. (1397). ارتباط توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی: آیا سواحل در رشد و پیدایش شهرها نقش دارند؟. ماهنامه پیام دریا، شماره 253، صص 80 - 84.
 12.  رضا الهویردی زاده. (1398). تبیین نقش عوامل جغرافیایی و سرزمینی در قدرت دریایی کشورها، فصلنامه بین­المللی علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک، ، دوره 15، شماره 55، صص 122 – 155.
 13.  رضا الهویردی زاده، مهیار نائیجی کیاکلا. (1398) بررسی رفتار انتخاباتی اقوام در انتخابات ریاست جمهوری ایران (مطالعه موردی قوم بلوچ و ترکمن)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، دوره 26، شماره 3، صص 185 - 205. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22082/cr.2020.112684.1901
 14.  رضا الهویردی زاده. (1399). تبیین رابطه منطقه ساحلی با توسعه سازه­های انسانی شهری در کشورهای دریایی. فصلنامه آمایش سیاسی فضا، جلد 2، شماره 2، صص ... .
 15.  رضا الهویردی زاده. (1398). تبیینی بر دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، جلد ۲ ، شماره ۱، صص ۲۳-۳۲.
 16.  رضا الهویردی زاده. (1397). تبيين نقش عوامل جغرافیای انسانی در قدرت دريايي کشورها. فصلنامه پژوهش­های جغرافیای سیاسی، سال 3، شماره 3، صص 91 - 121. شناسه دیجیتال (DOI): pg.v3i11.81863/10.22067
 17.  مهدی کریمی، مصطفی قادری حاجت، رضا الهویردی زاده. (1399). نقش همگرایی اروپایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارضی و مرزی. فصلنامه سیاست جهانی، دوره 9، شماره 2، پیاپی 32، صص 205 - 230. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/wp.2020.14000.2240
 18.  رضا الهویردی زاده. تبیین نقش روش­های حقوقی در افراز مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان. با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا (در حال نگارش).
 19.  رضا الهویردی زاده. تکنیک­های تحدید حدود مرزهای آبی و کاربرد GIS در تحدید حدود مرز آبی و خشکی. (در حال نگارش).
8- مقالات همايشي، کنفرانس و سمینار
 1. دکتر محمدرضا حافظ­ نيا، رضا الهويردي­زاده، پرويز جهانگيري؛ «رويکردي نو بر همبستگي ملي»، همايش بين­المللي اتحاد ملي و انسجام اسلامي، دانشگاه لرستان، خرم آباد، (1386).
 2. رضا الهويردي­زاده، دکتر محمدرضا حافظ نيا؛ «همبستگي ملي در ايران با تاکيد بر نظريه اميل دورکيم»، دومين همايش جغرافيا و قرن بيست و يکم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، نجف آباد (4 و 5 اردیبهشت 1387).
 3. دکتر محمدرضا حافظ­نيا، مختار نائيجي کياکلا، رضا الهويردي­زاده؛ «نقش نهادهاي اجرايي حکومتي در همبستگي ملي با تاکيد بر نظريه کارکرد گرايي ساختاري»، همايش نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي، مؤسسه مطالعات ملي، تهران، (1386).
 4. رضا الهويردي­زاده، مختار نائيجي کياکلا، محمدرضا حافظ­نيا، عبدالله صفري؛ «بررسي ميزان رضايت­مندي، آگاهي از مسئوليت و تصميم گيري شوراها و تاثير آن در توسعه روستايي»، دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران، مؤسسه توسعه روستايي ايران، تهران، (1386).
 5. دکتر زهرا احمدي­پور، رضا الهويردي­زاده و حشمت کشاورزي؛ « نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه محلي (نمونه موردي استان آذربايجان غربي)»، همايش مرز (فرصت­ها و چالش­ها)، فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي، ارومیه، (1386).
 6. رضا الهویردی­زاده، « آسیب شناسی روند اجرایی سند چشم انداز ایران 1404 در الگوی توسعه اسلامی – ایرانی»، در سومین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران (1391).
 7. رضا الهویردی­زاده، دکتر محمدرضا حافظ­نیا؛ « تبیین نقش پتانسیل های جغرافیایی موقعیت ساحلی – اقیانوسی در توسعه اقتصادی کشورها»، همایش فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه­های اقیانوسی جنوب شرق ایران»، پژوهشگاه شاخص پژوه (پژوهشکده مهندسی بحران های طبیعی)، تهران، (1395).
 8. رضا الهویردی­زاده، « علل وجودی و بقای کشور ایران، مبنایی بر هویت و وحدت اقوام ایرانی»، همایش مبانی گفت­و­گو و راه­کارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب، دانشگاه ارومیه (مرکز مطالعات ادیان و اقوام)، ارومیه، (1397).
 9. رضا الهویردی­زاده، « تبیینی بر ماهیت جغرافیای سیاسی دریاها»، ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران، (1397).
 10. رضا الهویردی­زاده، « نقش عناصر جغرافيايي ساحل و دريا در گردشگري و توسعه اقتصادي كشورها»، همايش ملي بازاريابي گردشگري پايدار - ايران، گيلان، (11 اردیبهشت 1398).
 11. رضا الهویردی­زاده، « بررسي موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي سواحل مكران در توسعه گردشگري ساحلي و دريايي»، اولين كنفرانس بين المللي گردشگري و توسعه: چالش ها و راهبردها - ايران، سنندج، (10 و 11 مهر 1398).
 12. رضا الهویردی­زاده، « بررسي ويژگي هاي طبيعي ساحل مَكران در توسعه پايدار ورزش هاي ساحلي – دريايي»، اولين همايش بين المللي ورزش و توسعه پايدار"ICSSD" -  ايران، سنندج، (1 و 2 آبان 1398).
 13. رضا الهویردی­زاده، « تبيين نظري رفتار انتخاباتي بر اساس رويكرد سرمايه اجتماعي و فرهنگي»، دومبن همايش ملي سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار - ايران، تهران، (5 آذر 1398).
 14. رضا الهویردی­زاده، « تحليلي بر نقش موقعيت جغرافيايي برّي ايران بر اقتصاد درياپايه»، كنفرانس ملي صنعت، تجارت و علوم دريايي - ايران، خرمشهر، (4 دی 1398).
 15. رضا الهویردی­زاده، « تحليلي بر نقش عوامل جغرافيايي در تحديد حدود درياچه هاي بين المللي: رهنمودي براي درياچه خزر»، نخستين همايش ملي علوم، صنايع دريايي و توسعه پايدار سواحل مكران - ايران، چابهار، (30 بهمن 1398).
9- آموزش و تدریس
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه
 

سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


جغرافیای سیاسی دریایی - اقیانوسی
 

خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی